Βρείτε χώρο

Το Social Dynamo ενδυναμώνει νέες και εξελισσόμενες ομάδες και οργανώσεις ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, προσφέροντάς τους δωρεάν ένα συνεργατικό χώρο (co-working space) στην οδό Καρνεάδου 25, στο κέντρο της Αθήνας. Οι ώρες λειτουργίας του συνεργατικού χώρου είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00’ έως 18:00’ και ο χώρος εποπτεύεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Συγκεκριμένα, ο χώρος του Social Dynamo έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα έως 15 ομάδες, από τις οποίες η καθεμία φιλοξενείται για 6-12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες της και την πρόοδό της. Οι ομάδες αυτές επιλέγονται κατόπιν αίτησης στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες του Social Dynamo. Δείτε εδώ τις ομάδες που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο Social Dynamo.

Στη σελίδα αυτή, θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον δημόσια πρόσκληση του επόμενου Κύκλου Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης.

Ο συνεργατικός χώρος του Social Dynamo προσφέρει στις φιλοξενούμενες ομάδες πρόσβαση στο διαδίκτυο, δυνατότητα εκτυπωτικών εργασιών, καθώς και δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου χώρου για συναντήσεις. Επίσης προσφέρεται κατά τη διάρκεια ωρών λειτουργίας του, για εκδηλώσεις των φιλοξενούμενων ομάδων και εξωτερικών φορέων / συνεργατών, καθώς και άλλων οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • έχουν επομορφωτικό χαρακτήρα ή/και εξυπηρετούν σκοπούς δικτύωσης και συνεργασίας ανάμεσα σε οργανώσεις/άτυπες ομάδες
  • δεν έχουν εμπορικό, θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα
  • υπόκεινται στον κανονισμό λειτουργίας του συνεργατικού χώρου του Social Dynamo