Φιλοξενούμενες Ομάδες

 


Ο Σύλλογος Νοσηλεία ιδρύθηκε το 2001 με στόχο την παροχή ιατρο-νοσηλευτικών υπηρεσιών και την προάσπιση των δικαιωμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών. Οι δράσεις της επικεντρώνονται στην κατ’ οίκον νοσηλεία, στην παροχή νοσηλευτικής, φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και στην ανάπτυξη Δικτύου εθελοντών. Από την ίδρυση της η «Νοσηλεία» αναπτύσσεται με σταθερά βήματα, διατηρώντας αναλλοίωτη την κουλτούρα και τις αξίες της.
Διαβάστε περισσότερα για τον Σύλλογο "Νοσηλεία".  
Η Λέσχη Συλλογικής Ανάγνωσης Στο Ράφι σχηματίστηκε στην Καλλιθέα το φθινόπωρο του 2014. Αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία μιας κοινότητας αναγνωστών/τριών με αφετηρία τη γειτονιά. Στοχεύοντας σε έναν διάλογο που θα υπερβαίνει τα στενά φιλολογικά πλαίσια, ασχολήθηκε με ανάγνωση ποίησης, μυθιστορήματος, νουβέλας, διηγημάτων και δοκιμίου. Από την ομάδα του Ραφιού προέκυψε και η Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης Ρομά Νομισματοκοπείου σε συνεργασία με τον  Πολιτιστικό Σύλλογο Ρομά Χαλανδρίου "Η Ελπίδα". 
Διαβάστε περισσότερα για την ομάδα "στο Ράφι".

Η οργάνωση Steps ξεκίνησε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2016, με στόχο να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα ανθρώπων που ζουν εξόριστοι στο περιθώριο και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η οργάνωση ακολουθεί τις αρχές του οργανισμού Dynamo International, ο οποίος συντονίζει και εκφράζει το διεθνές δίκτυο των εργαζομένων στο δρόμο. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση δρόμου και χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία όπως την προσπάθεια προσέγγισης, την μεμονωμένη/αποσπασμένη προσφορά βοήθειας, την εργασία βασιζόμενη σε κάποιο πλάνο/πρόγραμμα και την ομαδική δράση.
Διαβάστε περισσότερα για την οργάνωση "Steps". 

Το "Job Pairs" δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό να βοηθήσει δωρεάν νέους ανθρώπους - απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ - να μεταβούν επιτυχημένα στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν τις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται η Μαρία Βακόλα και ο Ιωάννης Νικολάου, καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μια δυναμική ομάδα εθελοντών από διαφορετικούς χώρους, η οποία συνδέει τους συμμετέχοντες με στελέχη του κλάδου όπου επιθυμούν να απασχοληθούν. 
Διαβάστε περισσότερα για την οργάνωση "Job Pairs". 
 
Οι "Unique Minds" είναι ένας οργανισμός με πανελλήνιο χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2016. Δραστηριοποιείται στον τομέα της παιδείας-εκπαίδευσης, προσφέροντας υπηρεσίες που αφορούν στον προσανατολισμό των νέων παιδιών για την ορθή επιλογή αντικειμένου σπουδών με κριτήριο αυτό που τους ενδιαφέρει πραγματικά και τα ολοκληρώνει ως άτομα. Επίσης, θα  παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών τους, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται περισσότερο ως μαθητές, φοιτητές και μετέπειτα ως πολίτες.
Διαβάστε περισσότερα για την οργάνωση "Unique Minds". 
Η οργάνωση House Hub-Δικαίωμα στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου, όπου επαγγελματίες και μη, άτομα από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ηλικίες, θα μπορούν συναντιούνται, να προσφέρουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες και το σημαντικότερο: να απολαμβάνουν το συναίσθημα του ανήκειν.  

Διαβάστε περισσότερα για την οργάνωση 'House Hub-Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα'. 
Το Open Lab: Athens ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Είναι ένα εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό χώρο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (human computer interaction) μεταξύ των πανεπιστημίων του Newcastle, Swansea, Saarland, Hasselt και Northumbria. Το OL: Athens στοχεύει κυρίως στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη δομών αλληλεγγύης μέσω της δημιουργίας καινοτόμων κοινωνικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών, αυτό-οργάνωσης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων «από τη βάση».
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε από τον Καθ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο το 1986. Ανήκει στον τρίτο τομέα της οικονομίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ψυχικής υγείας και κοινοτικής ψυχιατρικής. Δραστηριοποιείται σε Αττική, Θράκη, Φθιώτιδα και Φωκίδα δουλεύοντας μέσα στην κοινότητα. Συνολικά, ανά έτος, παρέχονται υπηρεσίες σε περίπου 2.000 ασθενείς, ενώ το σύνολο του απασχολουμένου προσωπικού ανέρχεται περίπου σε 200 άτομα.
Το Σωματείο Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης ιδρύθηκε το 1982 Ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI συμμετέχουν 45 οργανώσεις απ’ όλο τον κόσμο. Οι Φίλοι της Φύσης είναι εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό, συμμετέχουν στο Διεθνές Κίνημα για το δίκαιο εμπόριο «Our World Is Not For Sale» και στην ελληνική πρωτοβουλία STOP TTIP - CETA – TiSA. Επίσης, συμμετέχουν στο Δίκτυο UNITED κατά του εθνικισμού, του ρατσισμού, του φασισμού και της υποστήριξης των μεταναστών και των προσφύγων.
H "Mellifera" είναι οργανισμός που αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών παροχής υπηρεσιών βιοτουρισμού και τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών εκθέσεων για τα γράμματα και τις τέχνες, τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και λαογραφικών μουσείων, την ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στις τέχνες, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξει την ανάπτυξη όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού και των περιβαλλοντικών δράσεων με τελικό στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης. Σεμινάρια για την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών οικολογικής - πολιτιστικής - εικαστικής δράσης.
Η "Αντίρροπον" ξεκίνησε το 1999, επιδιώκοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπων, δομών της Πολιτείας, καθώς και διαφορετικών μορφών συλλογικοτήτων, ως το μέσο διαμόρφωσης νέων δυναμικών ισορροπιών σε επίπεδο κοινωνίας. Η οργάνωση ακολουθεί bottom up προσέγγιση και δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.