Μάθηση

Το Social Dynamo προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε θεματικές που οι ίδιες αναφέρουν ως προτεραιότητες για τη δουλειά τους. Οι δραστηριότητες αυτές, πέρα από την επαγγελματική ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρέχονται από το πλούσιο δίκτυο συνεργατών του Social Dynamo διαφόρων ειδικοτήτων, που μπορούν να μεταφέρουν διεθνείς και εγχώριες καλές πρακτικές στις οργανώσεις και ομάδες.  

Συμπληρωματικά με αυτές τις δραστηριότητες, το Social Dynamo παρέχει μία πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης (e-learning) αφιερωμένη σε οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, την οποία έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος των EEA Grants “Είμαστε όλοι Πολίτες”. Ενδεικτικά, η πλατφόρμα αυτή περιέχει 23 εκπαιδευτικές ενότητες διαδικτυακών μαθημάτων, εκπαιδευτικά εγχειρίδια συνολικής έκτασης 540 σελίδων, περισσότερες από 100 εκπαιδευτικές ώρες βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων, καθώς και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με χρήσιμες πηγές.

Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:
  • Θέματα ηγεσίας των ΜΚΟ
  • Θέματα διοίκησης των ΜΚΟ
  • Εθελοντισμό και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Τεχνικές εξεύρεσης πόρων
  • Οικονομική διαχείριση
  • Μάρκετινγκ
  • Δημόσιες σχέσεις και δικτύωση
  • Διαχείριση έργου