Το Social Dynamo ενδυναμώνει νέες και εξελισσόμενες ομάδες και οργανώσεις να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, προσφέροντάς τους δωρεάν ένα συνεργατικό χώρο (co-working space). Συγκεκριμένα, ο χώρος του Social Dynamo έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα 15 ομάδες, με διάρκεια φιλοξενίας 6-12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες της και την πρόοδό της. Οι ομάδες αυτές θα έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες του Social Dynamo, που επικεντρώνονται στους εξής άξονες: μάθηση, επαγγελματική υποστήριξη και δικτύωση. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του συνεργατικού χώρου και για υποβολή αίτησης ένταξης σε αυτόν, πατήστε εδώ.

Ο χώρος του Social Dynamo είναι επίσης διαθέσιμος για τη διοργάνωση εκδηλώσεων οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

 • Πληροφορίες Φορέα

 • Πληροφορίες εκπροσώπου

 • Πληροφορίες για την εκδήλωση

 • :
 • :
 • Περιγράψτε τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης
  Σε περίπτωση που προβλέπεται catering για την εκδήλωσή σας, αυτό αναλαμβάνεται αποκλειστικά με έξοδα και ευθύνη του φιλοξενούμενου φορέα. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο φιλοξενούμενος φορέας οφείλει να παραδώσει τον χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε.
  με tag στις σελίδες @socialdynamo.gr & @bodossakifoundation

 • Σημείωση
  *Υποχρεωτικό πεδίο