Ανάπτυξη Πλάνου Εξεύρεσης Πόρων

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Η βιωσιμότητα είναι το πιο σημαντικό θέμα που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανάπτυξη Πλάνου Εξεύρεσης Πόρων.