Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου. O Εθνικός Δρυμός Αίνου με συνολική έκταση 28.620 στρ. εξαπλώνεται στο όρος Αίνος και στο γειτονικό όρος Ρούδι στο νησί της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο Πέλαγος. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), το οποίο είναι το μοναδικό, ελληνικό ενδημικό είδος Ελάτης, το οποίο περιγράφθηκε από το όρος Αίνος (locus classicus) και για την προστασία του οποίου ιδρύθηκε το 1962, ο Εθνικός Δρυμός Αίνου. Πρόσφατα, με τον Ν. 4519/2018, αυξήθηκε η χωρική αρμοδιότητα του Φορέα σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Κεφαλιάς – Ιθάκης.

Ο Φορέας Διαχείρισης συντονίζει την υλοποίηση Διαχειριστικών Δράσεων Επιστημονικής παρακολούθησης, προστασίας των προστατευταίων αντικειμένων κ.ά. Επίσης, καλείται να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην Επόπτευση/Φύλαξη των Προστατευόμενων Περιοχών και διεξάγει με επιτυχία Δράσεις Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης, τόσο στον Αίνο όσο και στην έδρα του Φορέα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Τέλος, διεξάγει καινοτόμες δράσεις, όπως είναι η καταγραφή υπεραιωνόβιων ελιών και ελαιώνων, η λειτουργία του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης και η προσπάθεια ένταξής του στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO και η συμμετοχή του σε διάφορα δίκτυα ευρωπαϊκών φορέων.