Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ

Η Γεωπαιδεία σχεδιάζει και υλοποιεί εκδρομές στη φύση συνδυάζοντας δραστηριότητες αναψυχής, με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σκοπός της είναι, μέσω της ολιστικής προσέγγισης και γνώσης, η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. Καινοτομία είναι η συμμετοχή του επιστημονικού της προσωπικού (γεωλόγοι, βιολόγοι, ωκεανογράφοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, παιδαγωγοί) που μοιράζεται τη γνώση, το σεβασμό και την αγάπη τους για τον τη φύση και τον πολιτισμό της χώρας.

Βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι των περιηγήσεων, είναι η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, μέσα από ήπιες οικοτουριστικές δραστηριότητες (πεζοπορίες, ποδηλασία, βόλτες με άλογα, βαρκάδα), επιφέροντας θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Το 2019, απέσπασε το 1ο βραβείο στο «Impact Ventures» της WWF, του μεγαλύτερου οργανισμού προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Η Γεωπαιδεία λοιπόν μας προσκαλεί να αποδράσουμε σε πανέμορφα τοπία, να βιώσουμε τη φύση, να γεμίσουμε εμπειρίες και να γνωρίσουμε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας. Να ζήσουμε την ολιστική εμπειρία του “περπατώ, ανακαλύπτω, μαθαίνω … προστατεύω το περιβάλλον!”