Κοιν.Σ.Επ Απάνω Μεριά

Η  Κοιν.Σ.Επ Απάνω Μεριά γεννήθηκε το 2015 μέσα από μία ανοιχτή συνέλευση πολιτών της Σύρου, η οποία αναγνώρισε την ανάγκη αποτροπής της υπέρμετρης ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης ήπιων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές του νησιού (Natura 2000). Ιδρύθηκε το 2017, με σκοπό την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση του Βόρειου τμήματος του νησιού (Απάνω Μεριά) και στηρίζει τις ενέργειες του Δήμου για κήρυξη και λειτουργία της περιοχής ως Γεωπάρκο της UNESCO. Εργάζεται για την ενίσχυση των βιώσιμων δραστηριοτήτων του τοπικού πληθυσμού, όπως η πρωτογενής παραγωγή και η ανάπτυξη μορφών τουρισμού που σέβονται τον τόπο και τους κατοίκους του (πχ περιπατητικός, περιβαλλοντικός, γεωλογικός, αρχαιολογικός, αγροτικός τουρισμός, αναρριχήσεις, οι καταδύσεις).

Στόχος της Κοιν.Σ.Επ Απάνω Μεριά είναι να γίνει γνωστός ο γεωλογικός πλούτος της Σύρου, καθιστώντας την περιοχή ένα πόλο έλξης για ήπιες δραστηριότητες και υψηλής ποιότητας επισκεψιμότητα, καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες και ανέργους.

Τα μέλης της ομάδας μεταξύ άλλων οργανώνουν περιηγήσεις στην Απάνω Μεριά, περπατούν στα μονοπάτια της, απολαμβάνουν το μοναδικό τοπίο, παρατηρούν την χλωρίδα και την πανίδα της προστατευόμενης περιοχής, καθαρίζουν τα μονοπάτια και τις παραλίες, ανακυκλώνουν πλαστικές συσκευασίες και οργανώνουν ενημερωτικές δράσεις.