39
Φιλοξενούμενες ομάδες
30
Μέντορες
15
Συνεργαζόμενοι φορείς