39
Φιλοξενούμενες ομάδες
41
Μέντορες
32
Συνεργαζόμενοι φορείς & εταιρείες