Απόστολος Παπαλεξίου

Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ιδρυτής της Solidarity Mission

Ο Απόστολος Παπαλεξίου είναι εμπνευστής και ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Solidarity Mission. Είναι
απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ διαθέτει
εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της διαφήμισης, των χρηματοπιστωτικών & επενδυτικών προϊόντων, καθώς και
των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, σε ρόλους πωλήσεων, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού.
Το φθινόπωρο του 2012 ξεκίνησε να παρακολουθεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα χρηματοοικονομικά
παράγωγα στο Rotterdam της Ολλανδίας και στο πρώτο τρίμηνο παρακολούθησης, επέλεξε να μην συνεχίσει για
να ασχοληθεί με κάτι που εκφράζει περισσότερο τις αξίες του. Αποφάσισε να στραφεί στο νέο οικονομικό σύστημα
που αναδύεται και λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.
Ξεκίνησε να ερευνά και να μελετά τις τυπικές και άτυπες δομές αλληλεγγύης που άρχισαν να δημιουργούνται στην
Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και έτσι γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός οργανισμού υποστήριξης
των δομών της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.