Ελένη Ορφανού

Life & Business Coach, Εκπαιδεύτρια, Σύμβουλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Ελένη Ορφανού είναι Σύμβουλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια και διαπιστευμένη Coach (ACC), κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Advanced Diploma in Life & Executive Coaching και Diploma in Team & Leadership Coaching. Για 15 χρόνια, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αναλαμβάνοντας θέσεις κλιμακούμενης ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες διαφόρων κλάδων. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην KPMG Ελλάδος, όπου συνεργάστηκε με πληθώρα πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε θέματα ανάπτυξης στελεχών. Από το 2015 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (coaching) ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδεύσεις στελεχών σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, coaching και επαγγελματικών δεξιοτήτων.