Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης

Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, CIArb & Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαμεσολαβητής, CCPIT & CCOIC

O κος Κατσιγιάννης είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Université Paris I – Pantheon-Sorbonne (D.E.A. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου, Συμβάσεις) και στη συνέχεια στο Venture Capital Institute της European Venture Capital Association στις Βρυξέλλες (Venture Capital), στο EU-Japan Center for Industrial Cooperation στο Τόκιο (Subcontracting Systems), στο Karrass Organization στο Τορόντο (Διαπραγματεύσεις), στο Chartered Institute of Arbitrators (Διαμεσολάβηση) και στο Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR (Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών) .

Παράλληλα με τις σπουδές στη Νομική Σχολή, εργάσθηκε στο οικογενειακό δικηγορικό γραφείο και σε χημική βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια και με το πέρας των μεταπτυχιακών του σπουδών, εργάσθηκε σε διεθνείς εταιρίες κατασκευής χημικών εργοστασίων στην Ιταλία και την Ελβετία ως Βοηθός Τεχνικού και Γενικού Διευθυντή.  Από το  1980 ανέλαβε το οικογενειακό δικηγορικό γραφείο. Ανέπτυξε συνεργασίες με Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες έχοντας την πλήρη νομική κάλυψη της λειτουργίας τους, και τη διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων και έργων. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε εξαγωγικές και κατασκευαστικές εταιρίες, καθώς και στο χώρο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Δραστηριοποιείται συμβουλευτικά στον τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων και του venture capital, της ενέργειας, της άμυνας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, του χονδρικού, λιανικού και εξαγωγικού εμπορίου, της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων καθώς και με δημόσια έργα και προμήθειες, θέμα για το οποίο έχει συγγράψει σε διεθνείς εκδόσεις. Κατά τη δεκαετία 1990 δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο του venture capital, στην Ελλάδα και τον Καναδά. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος της Καναδικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκπρόσωπος της Καναδικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, και είναι νομικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Ινδίας στην Ελλάδα καθώς και της Καναδικής Κυβέρνησης.