Μαρία Ζαμπέρτση

Η Μαρία Ζαμπέρτση εργάζεται από το 2014 ως υπεύθυνη εκπαίδευσης και απασχόλησης σε έναν από τους μεγαλύτερους φορείς κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία, την ΕΣΤΙΑ.  Η 20χρονη εμπειρία της στον χώρο της αναπηρίας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και διαχείριση προγραμμάτων για άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και εκπαιδεύσεις φορέων και ατόμων με αναπηρία στη δημιουργία ομάδων εργασίας σε  θέματα συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας (advocacy/self advocacy).

Επιπρόσθετα, ασχολείται με την επιστημονική υποστήριξη και συμβουλευτική δομών  αναπηρίας καθώς και την ενδυνάμωση τους σε θέματα δικτύωσης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποστηριζόμενης απασχόλησης  ΑμεΑ (supported employment).

Έχει διατελέσει ιδρυτικό μέλος στην ΜΚΟ Χρυσαλλίς – Κοντά στην Αναπηρία,  η οποία δραστηριοποιούταν στην  συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία μέσω νέων τεχνολογιών.

Κατέχει πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, MSc στην Ψυχολογία και Αναπηρία, καθώς και BA (Hons) Learning Disabilities από το University of Manchester της Αγγλίας.