Σοφία Μακρή

Η Σοφία Μακρή είναι Πολιτικός Επιστήµων και Σύµβουλος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριο­ποιείται κοινωνικά, ως συνιδρύτρια και εταίρος της κοινωνικής επιχείρησης ΑΜΚΕ ΑΕΛΙΑ- εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή με βασικό πεδίο δράσης την επαγγελματική ενδυνάμωση (ενημέρωση, συμβουλευτική, δικτύωση) νέων και ενεργών επαγγελματιών. Δραστηριοποιείται εντατικά στην οργάνωση και υλοποίηση των καινοτόµων δράσεών της ΑΕΛΙΑ, ενεργώντας ως υπεύθυνη εκπαίδευσης αλλά και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων – ιδίως νέων- σε βιωµατικά εργαστήρια κοινωνικών δεξιοτήτων ενώ είναι υπεύθυνη οργάνωσης και επικοινωνίας σε αρκετές δράσεις. Επίσης, υπήρξε η Συντονίστρια του Προγράµµατος «Επινήσια Ηώς» το οποίο σχεδίασε μαζί µε τις εταίρους της αέλια και αφορά στην υποστήριξη και στην δικτύωση επαγγελματιών και υποψήφιων επαγγελματιών από 24 νησιά.

Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Πολιτικής και Δηµόσιας Διοίκησης (Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές) του ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώµατος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, µε κατάρτιση σύµβουλου διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραµµάτων, εκπαιδεύτριας ενηλίκων και συµβούλου κοινωνικής οικονοµίας. Ως Σύµβουλος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων από το 2007 έχει πλούσια εµπειρία στον σχεδιασµό, στη συγγραφή προτάσεων, στην παρακολούθηση και συντονισµό, στις δράσεις δηµοσιότητας, στην ανεύρεση πόρων και στην αξιολόγηση ευρωπαϊκών και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στο χώρο κυρίως της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. Για 2,5 χρόνια υπήρξε Σύµβουλος στην Ειδική Γραµµατεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και συµµετείχε στο σχεδιασµό και χάραξη πολιτικής θεµάτων εκπαίδευσης. Στο παρελθόν δούλεψε εθελοντικά σε Ερευνητικά Κέντρα Μελετών, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Έχει επίσης, συµµετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα Socrates Erasmus, Grundtvig και Erasmus+.