Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία ανάμεσα στο Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον Δήμο Αθηναίων, μέσω της ομάδας συνΑθηνά, που εκφράζει το κοινό τους όραμα για μία δυναμική κοινωνία των πολιτών. Το όραμα αυτό βρίσκει τη στέγη του σε έναν δημιουργικό χώρο (φυσικό και διαδικτυακό), ο οποίος αναδεικνύει και αναπτύσσει τις δεξιότητες οργανώσεων και ομάδων.
Γιατί «Social Dynamo»;
Γιατί όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση.
Τι προσφέρει;
√ Μάθηση: Το Social Dynamo προσφέρει ένα εύρος επιμορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων σε οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, χάρη στο δίκτυο pro bono συνεργατών του. Επίσης, η ιστοσελίδα του Social Dynamo φιλοξενεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης, που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του Προγράμματος των EEA Grants “Είμαστε όλοι Πολίτες”.
√ Επαγγελματική υποστήριξη: Το Social Dynamo προσφέρει δωρεάν επαγγελματική υποστήριξη σε ΜΚΟ και ομάδες πολιτών, παρέχοντας συμβουλευτική, mentoring και coaching από έμπειρα στελέχη. Οι τομείς στους οποίους παρέχεται αυτή η υποστήριξη, είναι ενδεικτικά οι εξής: τεχνικές εξεύρεσης πόρων,
επικοινωνία και μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θέματα ηγεσίας και διοίκησης, οικονομική διαχείριση και νομικά θέματα.
√ Δικτύωση: Το Social Dynamo ενθαρρύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η δικτύωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω εκδηλώσεων που οργανώνονται σε τακτική βάση.
√ Ένα χώρο συνεργασίας: Το Social Dynamo προσφέρει σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών ένα πλαίσιο φιλοξενίας και χώρο συνεργασίας. Συγκεκριμένα, ο χώρος του Social Dynamo έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα – μέσω σχετικής δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος – έως 15 ομάδες, από τις οποίες η καθεμία θα φιλοξενείται για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της και την πρόοδό της. Τον χώρο αυτό, οι οργανώσεις/ομάδες της κοινωνίας των πολιτών μπορούν επίσης να τον αξιοποιούν και για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους.
Το Social Dynamo επιδιώκει να είναι ένας χώρος διάδρασης στην ελληνική κοινωνία των πολιτών, που ανακοινώνει νέα της, δομεί συνεργασίες ανάμεσα σε αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης και ενθαρρύνει κοινές δράσεις, εμπλέκοντας και τις άτυπες ομάδες πολιτών χάρη στη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνται στο πνεύμα της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών.