Το Social Dynamo ενδυναμώνει νέες και εξελισσόμενες ομάδες και οργανώσεις να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, προσφέροντάς τους δωρεάν ένα συνεργατικό χώρο (co-working space). Συγκεκριμένα, ο χώρος του Social Dynamo έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα 15 ομάδες, με διάρκεια φιλοξενίας 6-12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες της και την πρόοδό της. Οι ομάδες αυτές θα έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες του Social Dynamo, που επικεντρώνονται στους εξής άξονες: μάθηση, επαγγελματική υποστήριξη και δικτύωση. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του συνεργατικού χώρου και για υποβολή αίτησης ένταξης σε αυτόν, πατήστε εδώ.

Ο χώρος του Social Dynamo είναι επίσης διαθέσιμος για τη διοργάνωση εκδηλώσεων οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.