Το Social Dynamo φιλοξενεί νέες ενεργές και εξελισσόμενες ομάδες πολιτών, άτυπες και μη, προσφέροντας τον χώρο συνεργασίας του, στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων. Ο χώρος, υπό κανονικές συνθήκες, φιλοξενεί έως και 15 ομάδες για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας και την πρόοδό της. Μέχρι σήμερα έχουμε φιλοξενήσει 74 ομάδες που έχουν λάβει δωρεάν επιμόρφωση στις θεματικές της ηγεσίας, της στρατηγικής, της διαφάνειας και των εσωτερικών λειτουργιών μιας οργάνωσης. Επιπλέον, οι φιλοξενούμενες ομάδες έχουν πρόσβαση στις αποκλειστικές υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης του Social Dynamo, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πρόγραμμα.  Παράλληλα, έχουν προτεραιότητα συμμετοχής και παρακολούθησης σε όλες τις εκδηλώσεις του Social Dynamo.

Τον χώρο αυτό, οι οργανώσεις/ομάδες της κοινωνίας των πολιτών μπορούν επίσης να αξιοποιούν και για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους.

Την τρέχουσα περίοδο ο συνεργατικός χώρος του Social Dynamo είναι προσωρινά κλειστός λόγω της πανδημίας του COVID-19 και θα ανοίξει εκ νέου μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Το διάστημα Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2021 υλοποιείται ένα εξάμηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα.