Εργαστήριο «Θέτοντας τα Vision – Mission – Goals μιας ΜΚΟ»

Vision, Mission and Goals: το να έχει ξεκάθαρα τα παραπάνω μια οργάνωση, είτε είναι επιχείρηση είτε είναι μια άτυπη φιλανθρωπική ομάδα, βοηθάει να γίνονται ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των δραστηριοτήτων πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και κυρίως πολύ πιο αποτελεσματικά.

Read more