Συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

Συνεδρίες συμβουλευτικής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε; Τι πρέπει να κάνει μια ΜΚΟ για να ακολουθεί σωστά τον κανονισμό;

Περισσότερα

Σεμινάριο «Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων»

Η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και η καρδιά του έργου των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.  Πυλώνας της λογοδοσίας είναι η παρακολούθηση και ουσιαστική αξιολόγηση των προγραμμάτων (Monitoring & Evaluation).

Περισσότερα

Σεμινάριο «Οικονομικές καταστάσεις των ΜΚΟ: τα πρώτα βήματα»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες και τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εξοικειωνοντάς τους με τον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων μιας οντότητας στις οικονομικές καταστάσεις.

Περισσότερα

4ήμερο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΚΟ (Θεσσαλονίκη)

Το «4ήμερο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΚΟ» διοραγώνεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να προσφέρει πρακτικές γνώσεις σε όσους θέλουν να σχεδιάσουν υπηρεσίες ή έργα που αναγνωρίζουν και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Περισσότερα

Εργαστήριο «Budgeting Έργου»

Το εργαστήριο αφορά το budgeting προγραμμάτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, και θα στηριχτεί στο έργο HOMBAT (www.hombat.eu), για το οποίο το ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση.

Περισσότερα