Συντάσσοντας επιτυχημένες προτάσεις χρηματοδότησης προς Ιδρύματα

Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανοίγουν διάλογο με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δίνοντάς τους πρακτικές συμβουλές στη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης: […]

Περισσότερα