Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης […]

Περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: δημιουργώντας αποτελεσματικές ομάδες – Για φορείς του ACF

Το εργαστήριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active citizens fund. “Οι ομάδες έχουν μελετηθεί […]

Περισσότερα

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Χτίζοντας συνοχή και ανθεκτικότητα στις παράκτιες κοινότητες

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Χτίζοντας συνοχή και ανθεκτικότητα στις παράκτιες κοινότητες Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές και βαθιές […]

Περισσότερα