Αθήνα: Διοίκηση εθελοντικών προγραμμάτων

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Μολονότι οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί απασχολούν εθελοντές ή […]

Read more

Αθήνα: Ανάπτυξη Πλάνου Εξεύρεσης Πόρων

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Η βιωσιμότητα είναι το πιο σημαντικό θέμα που […]

Read more

Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της επιτυχίας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ καθώς και […]

Read more