Οργανώσεις χωρίς Burn Out; Κι όμως γίνεται!

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις πραγματικές διαστάσεις του Burn Out και να μάθουν τρόπους να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τόσο τις ομάδες τους όσο και τις διαδικασίες τους.

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη – Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση ομάδων και ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηγετικά στελέχη μη κερδοσκοπικών φορέων οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία πρόκειται ή επιθυμούν να αναλάβουν ρόλους ευθύνης καθώς και να κινητοποιήσουν αλλά και να εμπνεύσουν τις ομάδες τους.

Περισσότερα

Αναγνώριση, Αποφυγή και Διαχείριση του Εργασιακού Εκφοβισμού στον χώρο εργασίας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός η αναγνώριση του φαινομένου του εργασιακού εκφοβισμού και οι επιπτώσεις του στους εργαζομένους, και αφετέρου η ανάδειξη των λύσεων πάνω σε αυτό.

Περισσότερα