Μαριάνθη Καρατζά

Η Μαριάνθη Καρατζά είναι Leadership & Team Facilitator, Partner της DOT Consulting και έχει διατελέσει COO στο οργανισμό Junior Achievement Greece. Είναι κάτοχος πτυχίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και μεταπτυχιακού στη Δια Βίου Μάθηση (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Η Μαριάνθη έχει 20ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα καθώς και ευρεία συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υποστηρίζοντας ηγέτες, ομάδες και οργανισμούς. Έχει εκπαιδεύσει διάφορες ομάδες και στελέχη σε τομείς όπως: τράπεζες, ασφαλιστικές, φαρμακευτικές, ναυτιλιακές, τεχνολογίες κ.λπ. Έχει λάβει μέρος σε προγράμματα με οργανισμούς όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Ελλάδος, για την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαίδευσης προγραμμάτων εκπαιδευτών και καινοτόμων μεθόδων και εμπειριών μάθησης.

Έχει εκπαιδευθεί στο ΑΚΜΑ, στην συστημική προσέγγιση, και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και ομάδες από το 2005. Σήμερα ανήκει στο δίκτυο των εκπαιδευτών του ΑΚΜΑ, υλοποιώντας εκπαιδευτικών πρόγραμμα για την ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης.

Είναι πιστοποιημένη Coach από την Diamond Power Index (Power Intelligence Coach & 360 DPI) και το Marshall’s Goldsmith Stakeholders Centered Coaching & 360 GLA.