Γνωρίστε την Ομάδα μας

Σταυρούλα Παλαιολόγου

Επικεφαλής Τμήματος Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Η Σταυρούλα Παλαιολόγου είναι Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης (Βέλγιο). Διαθέτει 17ετή επαγγελματική εμπειρία στην Κοινωνία των Πολιτών και στον κλάδο της συμβουλευτικής.  Έχει εργαστεί σε διεθνείς και ελληνικές Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις, τόσο για τη διαχείριση όσο και για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση προγραμμάτων και έχει έχει συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNHCR, και  θεσμικούς φορείς, όπως Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρηματοδοτήσεις του ΕΟΧ κ.α.

Λητώ Καραγκούνη

Project Manager & Community Building Social Dynamo, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Η Λητώ Καραγκούνη διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διεθνή ΜΚΟ στον τομέα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ασχοληθεί με την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων (εξαρτημένων προσώπων, επιζώντων σεξουαλικής βίας, προσφύγων) και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Έχει σπουδάσει Ψυχολογία (BSc) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατερίνα Φράγκου

Project Manager Social Dynamo, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Η Κατερίνα Φράγκου εργάζεται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη ως Διαχειρίστρια Προγραμμάτων του Social Dynamo. Έχει εργαστεί σε γνωστό Κέντρο Πολιτισμού της Αθήνας στο Τμήμα Εμπειρίας Επισκεπτών & Ειδικών Εκδηλώσεων ενώ έχει απασχοληθεί και στο Μουσείο Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Gdansk της Πολωνίας στο Τμήμα Οργάνωσης Εκδηλώσεων και Ξεναγήσεων. Έχει σπουδάσει Φιλολογία (BΑ) και Μουσειολογία και Διαχείριση Πολιτισμού (ΜΑ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κοντογιάννη

Assistant Project Manager Social Dynamo, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Η Μαρία Κοντογιάννη εργάζεται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη ως Βοηθός Διαχείρισης Προγραμμάτων. Διαθέτει εμπειρία διαχείριση έργων, ενώ το 2019 υπήρξε intern στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.  Έχει σπουδάσει Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με κατεύθυνση Αρχαιολογίας, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ανασκαφικά έργα εγχώριων και διεθνών πανεπιστημίων και στο παρελθόν έχει εργαστεί εθελοντικά στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.