ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

To Social Dynamo

Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας συνεργατικός χώρος για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης οργανώσεων και ενεργών ομάδων πολιτών, το Social Dynamo δομεί συνεργασίες ανάμεσα σε αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνει κοινές δράσεις, φιλοξενεί εκδηλώσεις οργανώσεων και ομάδων, προσφέρει συνεργατικό χώρο και συμβάλλει στη δημιουργία και εμπέδωση ενός υγιούς οικοσυστήματος για την ελληνική κοινωνία των πολιτών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τι πετύχαμε

Φιλοξενία σε 39 ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Φιλοξενία σε 39 ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Περισσoτερα
Επιμόρφωση 363 οργανώσεων στα 2 χρόνια λειτουργίας μας

Επιμόρφωση 363 οργανώσεων στα 2 χρόνια λειτουργίας μας

Περισσoτερα
Στήριξη οργανώσεων με 456 ώρες mentoring και συμβουλευτικής

Στήριξη οργανώσεων με 456 ώρες mentoring και συμβουλευτικής

Περισσoτερα
Δικτύωση οργανώσεων και φορέων

Δικτύωση οργανώσεων και φορέων

Περισσoτερα
Προβολή των φιλοξενούμενων ομάδων

Προβολή των φιλοξενούμενων ομάδων

Περισσoτερα
Βιωσιμότητα των φιλοξενούμενων ομάδων

Βιωσιμότητα των φιλοξενούμενων ομάδων

Περισσoτερα
Συνεργάτες Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Υποστήριξης