ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

To Social Dynamo

Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης οργανώσεων και ενεργών ομάδων πολιτών, το Social Dynamo δομεί συνεργασίες ανάμεσα σε αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνει κοινές δράσεις, φιλοξενεί εκδηλώσεις οργανώσεων και ομάδων και συμβάλλει στην δημιουργία και εμπέδωση ενός υγιούς οικοσυστήματος γαι την ελληνική κοινωνία των πολιτών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τι πετύχαμε

Φιλοξενία σε 39 ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Φιλοξενία σε 39 ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Περισσoτερα
Επιμόρφωση 220 οργανώσεων στον 1ο χρόνο λειτουργίας μας

Επιμόρφωση 220 οργανώσεων στον 1ο χρόνο λειτουργίας μας

Περισσoτερα
Στήριξη οργανώσεων με 411 ώρες mentoring και συμβουλευτικής

Στήριξη οργανώσεων με 411 ώρες mentoring και συμβουλευτικής

Περισσoτερα
Δικτύωση οργανώσεων και φορέων

Δικτύωση οργανώσεων και φορέων

Περισσoτερα
Προβολή των φιλοξενούμενων ομάδων

Προβολή των φιλοξενούμενων ομάδων

Περισσoτερα
Βιωσιμότητα των φιλοξενούμενων ομάδων

Βιωσιμότητα των φιλοξενούμενων ομάδων

Περισσoτερα
Συνεργάτες Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Υποστήριξης