ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

To Social Dynamo

Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας συνεργατικός χώρος για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης οργανώσεων και ενεργών ομάδων πολιτών, το Social Dynamo δομεί συνεργασίες ανάμεσα σε αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνει κοινές δράσεις, φιλοξενεί εκδηλώσεις οργανώσεων και ομάδων, προσφέρει συνεργατικό χώρο και συμβάλλει στη δημιουργία και εμπέδωση ενός υγιούς οικοσυστήματος για την ελληνική κοινωνία των πολιτών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τι πετύχαμε στα 2 χρόνια λειτουργίας μας

Φιλοξενία: 54 ομάδες και οργανώσεις στον συνεργατικό μας χώρο

Φιλοξενία: 54 ομάδες και οργανώσεις στον συνεργατικό μας χώρο

Περισσoτερα
Επιμόρφωση: 431 ομάδες και οργανώσεις στα εργαστήριά μας

Επιμόρφωση: 431 ομάδες και οργανώσεις στα εργαστήριά μας

Περισσoτερα
Επαγγελματική υποστήριξη: 752 ώρες mentoring και συμβουλευτικής

Επαγγελματική υποστήριξη: 752 ώρες mentoring και συμβουλευτικής

Περισσoτερα
Βιωσιμότητα: 87% των φιλοξενούμενων ομάδων άντλησαν ή σχεδιάζουν να αντλήσουν νέα χρηματοδότηση

Βιωσιμότητα: 87% των φιλοξενούμενων ομάδων άντλησαν ή σχεδιάζουν να αντλήσουν νέα χρηματοδότηση

Περισσoτερα
Προβολή: 76% των φιλοξενούμενων ομάδων αυξάνουν την προβολή τους

Προβολή: 76% των φιλοξενούμενων ομάδων αυξάνουν την προβολή τους

Περισσoτερα
Δικτύωση: 68% των φιλοξενούμενων ομάδων ξεκινούν νέες συνεργασίες

Δικτύωση: 68% των φιλοξενούμενων ομάδων ξεκινούν νέες συνεργασίες

Περισσoτερα
Συνεργάτες Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Υποστήριξης