Το Social Dynamo εκφράζει το όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη για μία δυναμική Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει, παρεμβαίνει. Πρόκειται για ένα  βραβευμένο hub, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Στόχος μας είναι η βιωσιμότητα των οργανώσεων, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντικτύπου του έργου τους.

Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση. Εταίροι του Social Dynamo είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Οι υπηρεσίες του Social Dynamo είναι προσβάσιμες πανελλαδικά, μέσα από διοργάνωση στοχευμένων δράσεων ανά την Ελλάδα, αλλά και διαδικτυακά. Στην Αθήνα, το Social Dynamo φιλοξενείται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας που στεγάζει τις δράσεις μας και προσφέρει συνεργατικό χώρο στις οργανώσεις του Social Dynamo. Στη Θεσσαλονίκη, το τακτικό πρόγραμμα δράσεων του Social Dynamo στεγάζεται στο Δημαρχείο της πόλης.