Το Social Dynamo εκφράζει το όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη για μία δυναμική Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει, παρεμβαίνει. Πρόκειται για ένα  βραβευμένο hub, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Στόχος μας είναι η βιωσιμότητα των οργανώσεων, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντικτύπου του έργου τους.

Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση.

Οι υπηρεσίες του Social Dynamo είναι προσβάσιμες πανελλαδικά, μέσα από διοργάνωση στοχευμένων δράσεων ανά την Ελλάδα, αλλά και διαδικτυακά. Στην Αθήνα, το Social Dynamo φιλοξενείται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας που στεγάζει τις δράσεις μας και προσφέρει συνεργατικό χώρο στις οργανώσεις του Social Dynamo. Στη Θεσσαλονίκη, το τακτικό πρόγραμμα δράσεων του Social Dynamo στεγάζονται στο Δημαρχείο της πόλης.

Τι προσφέρει;

Μάθηση: Προσφέρουμε επιμορφωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια του δικτύου συνεργατών μας. Η εκπαίδευση δεν σταματά εκεί: η πλατφόρμα e-learning, που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη – παρακαταθήκη του Προγράμματος των EEA Grants “Είμαστε όλοι Πολίτες, είναι ανοιχτή σε όλες κι όλους!

Επαγγελματική υποστήριξη: Παρέχουμε δωρεάν επαγγελματική υποστήριξη σε οργανώσεις και ομάδες ενεργών πολιτών, προσφέροντας συμβουλευτική, mentoring και coaching από έμπειρα στελέχη. Ενδεικτικοί τομείς υποστήριξης:

  • τεχνικές εξεύρεσης πόρων,
  • επικοινωνία και μάρκετινγκ,
  • διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
  • θέματα ηγεσίας και διοίκησης,
  • οικονομική διαχείριση και
  • νομικά θέματα.

Δικτύωση: Το Social Dynamo ενθαρρύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η δικτύωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω εκδηλώσεων που οργανώνονται σε τακτική βάση.

Co-working space: Η ομάδα μας υποδέχεται νέες ενεργές και εξελισσόμενες ομάδες πολιτών, άτυπες και μη, προσφέροντας co-working space στο πιο ανερχόμενο και σύγχρονο hub της Αθήνας, στο Σεράφειο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας. Ο φιλικός και ζεστός χώρος μας φιλοξενεί έως και 15 ομάδες για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας και την πρόοδό της. Τον χώρο αυτό, οι οργανώσεις/ομάδες της κοινωνίας των πολιτών μπορούν επίσης να αξιοποιούν και για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους.