Το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη αποτελεί ένα βραβευμένο hub, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Στόχος μας είναι η βιωσιμότητα των οργανώσεων, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου του έργου τους.

Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, προσφέροντας κάθε μήνα ευκαιρίες μάθησης ανοιχτές στις οργανώσεις, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση. Επιπλέον, παρέχεται και ένα εξάμηνο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης στις συμμετέχουσες οργανώσεις που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσής τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου. Εταίροι του Social Dynamo είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ το πρόγραμμα ενδυνάμωσης ικανοτήτων σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Οι υπηρεσίες του Social Dynamo είναι προσβάσιμες πανελλαδικά, μέσω διαδικτύου.