Εύα Χιώτη

Η Εύα Χιώτη είναι Επικεφαλής Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα.

Read more

Έλλη Ξενου

H Έλλη Ξενου είναι η Υπεύθυνη Συνηγορίας και Διαχείρισης Προγραμμάτων των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Read more

Άγης Τερζίδης

Ο Άγης Τερζίδης είναι  Γενικός Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και είναι ο ιατρικός συντονιστής του οργανισμού.

Read more

Nasruddin Nizami

Ο Nasruddin Nizami είναι διερμηνέας και συντονιστής του τμήματος διερμηνείας και πρώτης υποδοχής του ΕΣΠ.

Read more

Μαρία Σκιαδά

Η Μαρία Σκιαδά είναι κοινωνική λειτουργός και υποσυντονίστρια της ΚΥ του ΕΣΠ.

Read more

Δημήτρης Κοντούδης

O Δημήτρης Κοντούδης είναι ο υπεύθυνος εκπαιδεύσεων σε επαγγελματίες της Α21 Ελλάδος.

Read more

Νανά Συγκούνα

Η Νανά Συγκούνα είναι life and mindset coach πιστοποιημένη από τον παγκόσμιο φορέα coaching EMCC, practitioner του NLP πιστοποιημένη από τον Richard Bandler και δικηγόρος.

Read more

Μιρέλα Αναγνώστη

Η Μιρέλα Αναγνώστη είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Transformational Coach και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Read more

Ερμιόνη Τομαζινάκη

Η Ερμιόνη Τομαζινάκη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί 20 χρόνια στη φαρμακευτική αγορά, κατέχοντας θέσεις διοίκησης ομάδων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Read more

Ιωάννης Θεάκος

Ο Ιωάννης Θεάκος είναι Senior Coach (EMCC), Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Θετικός Ψυχολόγος με πολυετή εμπειρία στην στη συνεχή εξέλιξη ανθρώπων και ομάδων.

Read more