Διαβάζω για τους Άλλους

Το Διαβάζω για τους Άλλους ξεκίνησε τη δράση του το 2015. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε με στόχο να διαβάζει σε αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, έχοντας ως όραμα την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στη λογοτεχνία.

Περισσότερα

TheHappyArt

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία TheHappyArt δραστηριοποιείται από το 2015, έχοντας ως όραμα την κοινωνική ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ. Επικεντρώνει τη δράση της σε προγράμματα που σχετίζονται με την καθιέρωση των Sensory Friendly προβολών για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και άτομα με αισθητηριακά προβλήματα.

Περισσότερα

Indigo

Το Indigo είναι ένα κοινωνικό δίκτυο αμοιβαίας βοήθειας που στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. Δραστηριοποιείται στον χώρο της ανταλλακτικής οικονομίας, έχοντας αναπτύξει ένα ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της συλλογικότητας.

Περισσότερα

Ετεροτοπία – Εταιρία Μουσειακού Θεάτρου

Η Heterotopia – Εταιρία Μουσειακού Θεάτρου συστάθηκε ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση το 2017, εστιάζοντας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από το μουσειακό θέατρο, μία καινοτόμο ερμηνευτική μέθοδο για την ελληνική μουσειολογία.

Περισσότερα

Challedu

Η Challedu είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας καινοτόμες διαδραστικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τις αρχές και τις αξίες του παιχνιδιού.

Περισσότερα

Humane

H Humane είναι μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με πανελλήνιο χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2016, με βασικό στόχο της την ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια/σπάνια πάθηση ή αναπηρία. Οι δράσεις της επικεντρώνονται στην ανάδειξη ικανοτήτων των AMEA, την εργασιακή τους ενσωμάτωση μέσα από cause-charity products.

Περισσότερα