Αλώνι

H ΚοινΣΕπ «Αλώνι» συστάθηκε το 2017. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού χώρου για παιδιά από 0 έως 12 ετών καθώς και τις οικογένειές τους, μέσα σε φυσικό περιβάλλον και με ελεύθερη πρόσβαση που θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη της φύσης, μικρό μουσείο τοπικής βιοποικιλότητας, αστικό λαχανόκηπο και μικρό καφενείο.

Περισσότερα

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Από το 2016, ο σύλλογος Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, υποστηρίζει άτυπους φροντιστές ατόμων με ασθένεια ή αναπηρία στην Αττική. Η ΕΠΙΟΝΗ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Eurocarers, και στοχεύει στην ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την δικτύωση των φροντιστών.

Περισσότερα

The Bee Camp

Η άτυπη ομάδα The Bee Camp αποτελεί μία αστική πρωτοβουλία ομάδας περιβαλλοντικών επιστημόνων, καλλιτεχνών και κατοίκων της Αθήνας, που συστάθηκε το 2017 με στόχο να φέρει τους κατοίκους της πόλης πιο κοντά στη φύση, επενδύοντας έτσι σε ένα πιο βιώσιμο και ενεργό αστικό μέλλον.

Περισσότερα

KROMA

Το KROMA ΑμΚΕ συστάθηκε το 2017, με σκοπό την προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, την υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών και την καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών. Διοργανώνει πολιτιστικά δρώμενα όπως φεστιβάλ, και ομιλίες για θέματα πολιτισμού, που εξοικειώνουν το κοινό με τη σύγχρονη τέχνη.

Περισσότερα

Cultόpια

Η Cultόpια ΚοινΣΕπ είναι μια πολιτιστική πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής στη σύγχρονη δημιουργία.

Περισσότερα

Camellia: Law hub for all

Η Ομάδα μας στοχεύει στην παροχή νομικής βοήθειας και υποστήριξης σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους ή τις γνώσεις για να αναζητήσουν κατάλληλη νομική βοήθεια.  Η Camellia Law Hub For All συνεργάζεται με άλλες ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και αναπτύσσει σταδιακά αυτόνομη δράση.

Περισσότερα

Amargi – Integration

Σκοπός της άτυπης ομάδας Amargi Integration από το 2017, είναι η ενδυνάμωση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων, με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Εξυπηρετεί πρόσφυγες εντός Αττικής, και παράλληλα διασυνδέει πρόσφυγες που κατοικούν εκτός Αθηνών, με εθελοντές ή οργανώσεις της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.

Περισσότερα

Open Lab: Athens

Το Open Lab: Athens ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Είναι ένα εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό χώρο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (human computer interaction) μεταξύ των πανεπιστημίων του Newcastle, Swansea, Saarland, Hasselt και Northumbria.

Περισσότερα

Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης

Το Σωματείο Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης ιδρύθηκε τo 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI συμμετέχουν 45 οργανώσεις απ’ όλο τον κόσμο και είναι εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό,

Περισσότερα

Mellifera

H «Mellifera» είναι οργανισμός που αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών παροχής υπηρεσιών βιοτουρισμού και τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών εκθέσεων για τα γράμματα και τις τέχνες, τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και λαογραφικών μουσείων, την ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στις τέχνες, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

Περισσότερα

Αντίρροπον

Η «Αντίρροπον» ξεκίνησε το 1999, επιδιώκοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπων, δομών της Πολιτείας, καθώς και διαφορετικών μορφών συλλογικοτήτων, ως το μέσο διαμόρφωσης νέων δυναμικών ισορροπιών σε επίπεδο κοινωνίας.

Περισσότερα

House Hub

Η οργάνωση House Hub-Δικαίωμα στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου, όπου επαγγελματίες και μη, άτομα από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ηλικίες, θα μπορούν συναντιούνται, να προσφέρουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες και το σημαντικότερο: να απολαμβάνουν το συναίσθημα του ανήκειν.

Περισσότερα