Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων»

Σχεδιασμός προτάσεων για την πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων» – Για οργανώσεις με αντίστοιχη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα – Αιτήσεις επιχορήγησης από € 5.001 έως €80.000

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow σας προσκαλούν στα εργαστήρια σχεδιασμού προτάσεων χρηματοδότησης  για τις νέες προσκλήσεις του προγράμματος Active citizens fund. Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά σε οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Οι δύο νέες προσκλήσεις, ύψους €1.505.400 στοχεύουν στην «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και στην «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».

Στόχος των εργαστηρίων είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.) πανελλαδικά να γνωρίσουν σε βάθος τον βέλτιστο τρόπο συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης, ώστε να διεκδικήσουν στη συνέχεια με επιτυχία χρηματοδοτήσεις έργων που θα προαγάγουν την ισότητα των φύλων, θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12 Φεβρουαρίου, 10.00-13.00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Λόγω περιορισμένων θέσεων, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο ενός εκπροσώπου ανά οργάνωση και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» με διαθέσιμη χρηματοδότηση €1.005.400, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συνηγορία και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· την παρακολούθηση παραβιάσεων της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας· την εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/ λειτουργών για ζητήματα αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και τη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με μέσα ενημέρωσης για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με θέματα ισότητας φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Η πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», με διαθέσιμη χρηματοδότηση €500.000, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη, δηλαδή τη δημιουργία, την ενίσχυση και τη βιωσιμότητα δικτύων συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ). Δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.