Το Social Dynamo παρέχει δωρεάν επαγγελματική υποστήριξη σε οργανώσεις και ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών σε τομείς του ενδιαφέροντός τους. Συγκεκριμένα, προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής, team mentoring και executive coaching από έμπειρα στελέχη, με τις υπηρεσίες να λειτουργούν και συμπληρωματικά μεταξύ τους.

  • Team Mentoring

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής υποστήριξης του Social Dynamo, το team mentoring ενισχύει οργανώσεις και ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών για την επίτευξη των στόχων τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα επαγγελματική γνώση και δεξιότητες από έμπειρους επαγγελματίες σε μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων.

Ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου και ρεαλιστικού στόχου, μεταξύ της ομάδας και του μέντορα, σε μία περιοχή οργανωσιακής ανάπτυξης που έχουν εντοπίσει ως προτεραιότητα, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του της υπηρεσίας mentoring.

Η υπηρεσία mentoring υλοποιείται μέσω ενός κοινά συμφωνημένου σχεδίου δράσης και παρακολουθείται από τον μέντορα μέσω σειράς συναντήσεων. Το πρόγραμμα είναι σκόπιμα ευέλικτο ώστε να εξυπηρετεί την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με  τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε οργάνωσης/ομάδας.

Η υπηρεσία ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει καταρτιστεί με τη συμμετοχή των μεντόρων μας.

Γνωρίστε τα μέλη του δικτύου της μεντόρων μας εδώ.

  • Executive Coaching

Το Executive Coaching έχει ως κύριο στόχο της να βελτιώσει τις προσωπικές ικανότητες, δεξιότητες και προοπτικές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Το Social Dynamo έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Coaching (Hellenic Coaching Association) για την εθελοντική  παροχή υπηρεσιών coaching. Οι συνεδρίες παρέχονται μέσω έγκαιρου προγραμματισμού και βάσει της διαθεσιμότητας των εθελοντών – μελών του συλλόγου.

Οι εθελοντές του προγράμματος executive coaching είναι έμπειροι επαγγελματίες, με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο του coaching.  Ο/η coach δεν ενεργεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής, ή θεραπευτής παρέχοντας την οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική, εκπαιδευτική ή/και θεραπευτική παρέμβαση σε ατομική ή ομαδική βάση.

Γνωρίστε τους συνεργάτες coaches μας εδώ και διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

  • Υπηρεσία Συμβουλευτικής

Το Social Dynamo παρέχει  υπηρεσίες συμβουλευτικής σε Νομικά και Φοροτεχνικά ζητήματα.

Εξειδικευμένα στελέχη είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και υποδέχονται διαδικτυακά κατόπιν ραντεβού ομάδες και οργανώσεις που χρειάζονται καθοδήγηση, σε τριαντάλεπτες συνεδρίες.

Οι συνεδρίες Συμβουλευτικής σε Νομικά Ζητήματα παρέχονται από το Δικηγορικό Γραφείο Σταματόπουλος Ευτυχίδου

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής σε Λογιστικά και Φοροτεχνικά Ζητήματα από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής, φοροτεχνικών και πληροφορικής Quantum Business & IT Solutions

Δείτε το πρόγραμμα του μήνα, βρείτε ποιες συνεδρίες συμβουλευτικής σας ενδιαφέρουν και κλείστε μία 30′ διαδικτυακή συνάντηστηςε τον εξειδικευμένο σύμβουλο της κοινότητάς μας.