Η διεύθυνσή μας

Social Dynamo

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Μουρούζη 14

10674 Αθήνα

T: 210 3221287
​E: socialdynamo@bodossaki.gr
W: www.socialdynamo.gr​, www.bodossaki.gr