Δεξιότητες Έρευνας – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Δρ Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research […]

Read more

Δημιουργία συνεργειών

Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε […]

Read more

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε […]

Read more