Κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active Citiens Fund. Η επικοινωνία σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα για τον καθένα […]

Περισσότερα