Ανοικτός Κύκλος Social Dynamo: Online εκπαίδευση και συμβουλευτική οργανώσεων από όλη την Ελλάδα

Ιούνιος – Δεκέμβριος 2020

 

Ένα νέο ταξίδι ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων ξεκινά  τον Ιούνιο στο Social Dynamo, με έναν 6μηνο κύκλο εκπαίδευσης ανοικτό  σε οργανώσεις από όλη την Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού, και τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ο νέος κύκλος προσαρμόζεται στην επικαιρότητα και πραγματοποιείται για πρώτη φορά  διαδικτυακά – με τις υπηρεσίες του Social Dynamo να προσφέρονται σε online συνεδρίες και τις εκπαιδεύσεις σε μορφή webinars, σε πανελλήνιο επίπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία γνωριμίας και δικτύωσης ανάμεσα σε οργανώσεις που έχουν παραπλήσιο αντικείμενο εργασίας, όμως εργάζονται σε απομακρυσμένα μεταξύ τους μέρη της Ελλάδας.

Το περιεχόμενο του νέου κύκλου ενδυνάμωσης, ακολουθεί συμβολικά την πορεία εξέλιξης μιας οργάνωσης. Κάθε μήνας θα είναι αφιερωμένος και σε ένα διαφορετικό θέμα οργανωσιακής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα αφορούν τις παρακάτω θεματικές:

-Στρατηγική και Σχεδιασμός (Ιούνιος)

-Διαχείριση ΜΚΟ & Διαχείριση ανθρώπινου Δυναμικού (Ιούλιος)

-Επικοινωνία (Σεπτέμβριος)

-Οικονομική βιωσιμότητα & εξεύρεση πόρων (Οκτώβριος)

-Διαχείριση Έργου (Νοέμβριος)

-Αξιολόγηση και μέτρηση αντίκτυπου (Δεκέμβριος)

 

Στη διαμόρφωση του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία του οικοσυστήματος του Social Dynamo η πανδημία του  κορωνοϊού. Επίσης, κατά τη διάρκεια του εξάμηνου κύκλου, παράλληλα με επιμορφωτικές εκδηλώσεις που αφορούν οργανωσιακή ανάπτυξη, θα διοργανωθούν και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που θα ενισχύσουν οργανώσεις θεματικών κλάδων.

 

Σχετικά με το συνεργατικό χώρο του Social Dynamo στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων,  παραμένει κλειστός έως ότου οι συνθήκες το επιτρέψουν. Με την άρση των μέτρων για τη δημόσια υγεία, ο χώρος θα διατίθεται σε καθημερινή βάση  με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-20.00, στις φιλοξενούμενες ομάδες του προηγούμενου κύκλου (5ου κύκλου) οι οποίες θα παρατείνουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, όπως επίσης και σε άλλες οργανώσεις και άτυπες ομάδες για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και συναντήσεων.

 

Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στον ανοικτό κύκλο του Social Dynamo;

 

Ο ανοικτός κύκλος είναι ευέλικτος και μπορείτε να παρακολουθήσετε όσα εργαστήρια και συμβουλευτικές σχετίζονται με τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες.  Ωστόσο, σας προτείνουμε την έγκαιρη εγγραφή σας στο εκάστοτε εργαστήριο ή συμβουλευτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή σας.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, μπορείτε να βρείτε στο μηνιαίο newsletter του Social Dynamo, για το οποίο μπορείτε να εγγραφείτε εδώ, καθώς και στο ημερολόγιο εκδηλώσεων, στο οποίο μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά.