Εκτός από τις ανοιχτές σε όλους ευκαιρίες μάθησης του μήνα, το Social Dynamo προσφέρει και ένα εξάμηνο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης που απευθύνεται σε οργανώσεις και ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσής τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

Συγκεκριμένα, σε κάθε οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας της, για 6 μήνες:

Eπιμόρφωση, μέσω της συμμετοχής  σε ένα πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων και εργαστηρίων προσαρμοσμένo στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των συμμετεχόντων ομάδων και οργανώσεων.

Eπαγγελματική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε εξάμηνο πρόγραμμα, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες, καθώς και δυνατότητα παροχής mentoring, αλλά και εξατομικευμένου coaching σε μέλη των οργανώσεων/ομάδων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, από το πρόγραμμα Solidarity Coaching του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching.

Eυκαιρίες δικτύωσης, μέσω συμμετοχής σε ειδικές εκδηλώσεις.

Tο τρέχον πρόγραμμα ενδυνάμωσης απευθύνεται σε περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, με τη συνεργασία του Cyclades Preservation Fund του Ionian Environment Foundation και του Argolic Environment Foundation. Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.