Τρίκαλα 25/2 – Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active citizens fund

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active citizens fund – Τρίκαλα

Εργαστήριο για ΜΚΟ με ή χωρίς εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα

Μουσείο Τσιτσάνη (Καρδίτσης 1, 42100, Τρίκαλα)

Για εγγραφή στο σεμινάριο της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου, 16:30-21:00, πατήστε εδώ

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

16:30-17:00

Εγγραφές

17:00-17:30

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Active citizens fund και τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

17:30-21:00

«Σχεδιασμός έργων και συγγραφή προτάσεων»: Στο διαδραστικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το εργαλείο «Καμβά Σχεδιασμού Έργου» (το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο) με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων και θα συζητήσουν τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα διάφορα μέρη του εντύπου αίτησης.

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελεί μέρος μίας σειράς εργαστηρίων ενδυνάμωσης ικανοτήτων ΜΚΟ. Παρόμοια εργαστήρια υλοποιήθηκαν σε Αθήνα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασμού έργων και συγγραφής προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.