Αρχές Αποτελεσματικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Το δια ζώσης σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.

Η επικοινωνία σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα στον καθένα μας. Ένα όμως είναι σίγουρο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι απαραίτητη σε κάθε Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση (ΜΚΟ) ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά το έργο της στο ευρύ κοινό και να επιτευχθεί η αποστολή της σε βάθος χρόνου.

Επίσης, είναι απαραίτητη ώστε να αναδείξει η Οργάνωση τον αντίκτυπο της στην κοινωνία και να κάνει τους πολίτες να ενδιαφερθούν πραγματικά γι΄ αυτήν.

Αποτελεί μοχλός έμπνευσης ώστε να θελήσουν οι ενδιαφερόμενοι να μετέχουν ενεργά, αλλά και δημιουργικό όχημα ώστε να ξεχωρίσει στα μάτια των χορηγών και να θελήσουν με τη σειρά τους να την υποστηρίξουν με ουσιαστικό τρόπο.

Η επικοινωνιακή στρατηγική δεν είναι τίποτα παραπάνω ή λιγότερο από ένα στρατηγικό σχέδιο προσέγγισης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της Οργάνωσής, όπως είναι οι δωρητές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι, οι ωφελούμενοι, η πολιτεία.

Τι χρειάζεται λοιπόν για να πει κανείς με αποτελεσματικό τρόπο την ιστορία της δικής του ΜΚΟ; Είναι κάτι που κάνει ένας άνθρωπος μόνος του ή χρειάζεται τη συμβολή περισσότερων; Γίνεται με αφορμή κάτι συγκεκριμένο πχ. μια επετειακή εκδήλωση ή σχετίζεται με κάτι μακροπρόθεσμο; Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ένα μεγάλο προϋπολογισμό; Τι σημαίνει καμπάνια και ποια είναι τα βασικά στάδια που χρειάζεται να συμπεριληφθούν;

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εις βάθος κατανόηση του ρόλου της επικοινωνιακής στρατηγικής στη λειτουργία μιας ΜΚΟ, στην προώθηση του σκοπού της καθώς και της συμβολής της στην ανάπτυξη της. Ο τρόπος σχεδιασμού βασίζεται στη μετατροπή των ιδεών που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου σε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόσουν άμεσα. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα δικά τους βιώματα και προβληματισμούς και μέσα από την ομαδική συζήτηση να αναδειχθούν τα «μαθήματα» που αξίζει να κρατήσουν.

Τα πρακτικά παραδείγματα (case studies) και οι ασκήσεις κατανόησης που στηρίζονται στο βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, θα συμβάλλουν ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να:

  • Κατανοήσουν την έννοια της επικοινωνιακής στρατηγικής από το Α ως το Ω
  • Αντιληφθούν γιατί είναι απαραίτητη και ποια είναι η σχέση της με την επιχειρησιακή στρατηγική
  • Επικεντρωθούν στα βήματα κατάρτισης μιας τέτοιας στρατηγικής
  • Αναγνωρίσουν ποιοι ακριβώς εμπλέκονται στον σχεδιασμό της
  • Συνειδητοποιήσουν τη σχέση που έχει η επικοινωνιακή στρατηγική με την εξεύρεση πόρων και την προσέλκυση εθελοντών
  • Εμβαθύνουν σχετικά με το πού θα πρέπει να δίνει έμφαση κάθε ΜΚΟ αναλόγως των πόρων (ανθρώπινων-υλικών) που διαθέτει
  • Σχεδιάσουν μια επικοινωνιακή καμπάνια βασιζόμενοι σε συγκεκριμένα στάδια

Δομή

12.30 – 12.45: Εισαγωγή – τι σημαίνει στρατηγική, διαφορά ιδεατής και ρεαλιστικής προσέγγισης

12.45 – 13.00: Άσκηση Α: Προσδιορίστε το όραμα και την αποστολή της Οργάνωσής σας. Εάν σας έχει δοθεί έτοιμο, σκεφτείτε πως θα το επικαιροποιούσατε πχ. «ποια είναι η φιλοδοξία σας (όραμά σας) για το Οργάνωσή σας για το 2030»

13.00 – 13.20: Συζήτηση/ παρουσίαση της Άσκησης Α από τους συμμετέχοντες και ανατροφοδότηση

13.20 – 13.40: Τι σημαίνει επικοινωνιακή στρατηγική

13.40 – 13.55: Επικοινωνιακοί στόχοι: χαρακτηριστικά και διαφορές

13.55 – 14.10: Ανάλυση της τωρινής σας κατάστασης:

  • SWOTανάλυση: Δυνατά σημεία, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές
  • PESTανάλυση: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί & Τεχνολογικοί παράγοντες-θετικοί και αρνητικοί
  • Ανάλυση συγγενών οργανώσεων – «ανταγωνισμού»

14.10 – 14.30: Άσκηση Β:  Διαμορφώστε την ανάλυση SWOT της δικής σας οργάνωσης και συμπεριλάβετε στοιχεία της ανάλυσης PEST

14.30 – 14.50: Διάλλειμα

14.50 – 15.20: Συζήτηση/ παρουσίαση της Άσκησης Β από τους συμμετέχοντες και ανατροφοδότηση

15.20 – 15.40: Κοινά στόχος (WHO): εντός και εκτός οργάνωσης, άμεσα και έμμεσα, άτομα με επιρροή, διαμορφωτές γνώμης, stakeholders, φορείς και πολιτεία

15.40 – 16.00: Άσκηση Γ: Ορίστε τα 2-3 βασικά ή αναδυόμενα κοινά στόχος που σας ενδιαφέρουν σε συνάρτηση με τις 2 διαφορετικές περιστάσεις που έχετε επιλέξει. Περιγράψτε τα. Τι τους αρέσει; Τι δεν τους αρέσει; Τι τους διαφοροποιεί;

16.00 – 16.30: Μηνυματική πολιτική, Παραδείγματα καλών πρακτικών με διάδραση

16.30 – 16.50: Άσκηση Δ: Τι  θέλετε να πείτε σε κάθε ένα από τα κοινά-στόχος σε σχέση με τις 2 περιστάσεις; Τι χρειάζεται να τους πείτε; Με ποιους τρόπους μπορείτε να τους προσεγγίσετε;

16.50 – 17.05: Διάλειμμα

17.05 – 17.35: Συζήτηση/ παρουσίαση της Άσκησης Γ&Δ  από τους συμμετέχοντες και ανατροφοδότηση

17.35 – 17.50: Καλές πρακτικές/ Διαφημίσεις

17.50 – 18.10: Χρονοδιάγραμμα, Πόροι, Κίνδυνοι και μετριασμός, Προτεραιότητες

18.10 – 18.30: Σύνοψη, Συζήτηση, Κλείσιμο

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, 12:30 – 18:30. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Αφροδίτη Στάθη έχει 23 χρόνια εμπειρίας στους τομείς στρατηγικής, επικοινωνίας, διοίκησης και φιλανθρωπίας. Aπόφοιτος του London School of Economics και κάτοχος της υποτροφίας US German Marshall Memorial, έχει εργαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Kantar Added Value Strategic Marketing, των διαφημιστικών εταιρειών TBWA και Cream, του Ομίλου PR V+O Communications, και ως Διοικητική Διευθύντρια της Εταιρείας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ. To 2021 ίδρυσε μαζί με την αδελφή της Δάφνη την Blossom Advanced Communications (https://blossomy.gr).

Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη δημιουργία πρωτοβουλιών που απαντούν σε θεμελιώδεις προκλήσεις και μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να προχωρήσει μπροστά ενώνοντας τις δυνάμεις της Πολιτείας, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και του Ιδιωτικού Τομέα.

Είναι παθιασμένη με την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και εφαρμόζει την εξειδίκευσή της ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να συνδέσουν τους πελάτες τους γύρω από ένα κοινό σκοπό.

Η Αφροδίτη συμβουλεύει εταιρείες και οργανισμούς πως να υιοθετήσουν και να επικοινωνήσουν το σκοπό τους μέσα από το πλαίσιο των ESG κριτήριων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) που συνδέονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Από το 2017, είναι μόνιμος συνεργάτης του Προγράμματος Social Dynamo προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε πάνω από 150 ΜΚΟ σε καίρια θέματα  όπως είναι η επικοινωνιακή στρατηγική, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η στρατηγική χορηγιών και η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων.