Data & Information Security για ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Ένα διαδραστικό σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών για την Ασφάλεια Δεδομένων/Πληροφοριών που προορίζεται για ΜΚΟ. Εξερευνήστε τα ζωτικά στοιχεία της ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης αναγνώρισης απειλών, της ταξινόμησης των δεδομένων, των βέλτιστων πρακτικών προστασίας, των μέτρων ασφάλειας online και offline, της αντίδρασης σε περιστατικά και της εκπαίδευσης του προσωπικού. Μέσα από διαδραστική συζήτήση, πρακτικά παραδείγματα και πραγματικές καταστάσεις, αποκτήστε πολύτιμες γνώσεις και απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία να ενισχύσετε την ασφάλεια δεδομένων του οργανισμού σας και να παραμείνετε μπροστά από τις εξελίξεις των κινδύνων στον ψηφιακό κόσμο της σημερινής εποχής.

Introduction

1.Introduction to Data/Information Security

 • Importance of data security for NGOs
 • Overview of potential threats and risks

2.Understanding Data Classification

 • Different types of data and their sensitivity levels
 • Importance of data classification for effective security

Data/Information Protection theory and best practices

1.Best Practices for Data Protection

 • Backup 1-2-3
 • Creating/managing strong and unique passwords
 • Implementing two-factor authentication
 • Regularly updating software and applications
 • Encrypting sensitive data

2.Online Data Security

 • Safe browsing practices and avoiding phishing attacks
 • Secure email communication
 • Protecting against malware and ransomware
 • Safe file sharing and cloud storage

3.Offline Data Security

 • Physical security of data (storage, access control, backups)
 • Proper handling and disposal of sensitive documents
 • Implementing privacy policies and data protection agreements

4.Incident Response and Reporting

 • Developing an incident response plan
 • Reporting and managing data breaches or security incidents
 • Collaboration with relevant authorities or data protection agencies

5.Training and Education for Staff

 • Importance of ongoing training and awareness programs
 • Promoting a culture of data security within the organization
 • Ensuring staff accountability and responsibility

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στα ελληνικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom την Τρίτη 18 Ιουλίου, στις 10.00 – 12.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την Quantum

Η Quantum Business & IT Solutions ξεκίνησε το 2013 από το Γιώργο Κοσνετζώφ και την Αναστασία Χαλκίδου ως συνέχεια της δεκαετούς επαγγελματικής τους πορείας στους τομείς της πληροφορικής και της λογιστικής, αντίστοιχα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασικός στόχος της είναι να στηρίξει  τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνει πολύτιμος σύμμαχος των πελατών της, τόσο στη διάρκεια υλοποίησης των έργων τους όσο και στη μετέπειτα λειτουργία τους. Η συμβουλευτική στα νέα εγχειρήματα όπως αυτά που υποστηρίζει η πρωτοβουλία Social Dynamo, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Quantum και φυσική συνέπεια της δέσμευσής της για ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:

As the IT Director and Co-founder of Quantum BITS, George Kosnetzof brings a wealth of experience in web development, network architecture, and IT solutions. With a strong engineering background and a user-oriented mindset, he is passionate about creating innovative solutions that meet partners’ needs.Quantum BITS is dedicated to supporting SMEs and driving sustainability through cutting-edge technology and project automation while maintaining high quality standards. George has a Master’s degree in Information Technology and certifications in Cisco network Administration and Security. With more than 15 years experience in the IT field and projects for some of the biggest enterprises in Greece and abroad, he is committed to leveraging technology to empower businesses and make a positive impact.