Εργαζόμενος ή εθελοντής; Συχνές παρανοήσεις και σημεία σύγκλισης

Το online σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.

Οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, πολύ συχνά καλύπτουν λειτουργικές τους ανάγκες αλλά και αρκετές από τις υπηρεσίες τους, μέσω προσφοράς εθελοντών. Ο εθελοντισμός αναγνωρίζεται ως μια σημαντική αξία στη σύγχρονη κοινωνία, και είναι γεγονός ότι αντισταθμίζει το κενό από την κρατική απουσία. Ωστόσο, πολλές ΜΚΟ, ιδιαίτερα όσες απασχολούν εργαζόμενους και εθελοντές, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά θεμάτων που προκύπτουν:

  • Ποια είναι τα όρια στην εθελοντική εργασία, ώστε να μην υποκαταστήσει την κανονική εργασία;
  • Τι (διαφορετικό) μπορεί να κινητοποιήσει εργαζόμενους και εθελοντές;
  • Πώς φροντίζω εργαζόμενους και εθελοντές ώστε να αλληλεπιδρούν θετικά;

Σε ποιους απευθύνεται:

Το workshop απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ που εποπτεύουν, καθοδηγούν ή/και συνεργάζονται με εθελοντές, και επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο επικοινωνίας μαζί τους, όπως και να καταλήξουν σε ένα κοινά συμφωνημένο πλαίσιο ορίων, κανόνων και δικαιωμάτων.

Δομή

14.00-14.30: Εισαγωγή / γνωριμία / προσδοκίες

14.30-15.30: Όρια / δυνατότητες εθελοντισμού

15.30-15.45: Διάλειμμα

15.45-16.45: Φροντίδα σημαίνει τρία πράγματα (ελάτε στο σεμινάριο να τα μάθετε!)

16.45-17.00: Συμπεράσματα / προτάσεις για δράση

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, 14:00 – 17:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Μάνος Παυλάκης, Εκπαιδευτής και Σύμβουλος σε θέματα HR, έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων για εταιρείες και οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ανάπτυξης Οριζόντιων Ικανοτήτων. Έχει πάνω από 10.000 ώρες διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών με ειδίκευση σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, συνεργασίας και συναισθηματικής νοημοσύνης και πάνω από 2.000 ώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Παράλληλα, διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων μαθήματα σχετικά με την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ο Μάνος έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα, υπήρξε συνιδρυτής και πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ‘Δίκτυο Νέων-Youthnet Hellas’, συμμετέχει σε δράσεις Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και συχνά και σε εθελοντική βάση προσφέρει υποστήριξη επιπέδουCoaching και Mentoring σε άτομα και οργανώσεις που έχουν ανάγκη. Ήταν ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (βραβεύτηκαν 15 projects σε σύνολο 1.532 παγκοσμίως) και έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013. Έχει πτυχία στην Ελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), μεταπτυχιακά διπλώματα στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Leeds University Business School) και στις Πολιτικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Κρήτης), διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και post graduate diploma στο Coaching (Kingstown College).