Επιχειρησιακές διαδικασίες και παρακολούθηση αποδοτικότητας ΜΚΟ

 

Λειτουργίες και διαδικασίες μιας ΜΚΟ και Παρακολούθηση αποδοτικότητας και ελέγχου (3 ώρες)  

α) Λειτουργίες και διαδικασίες μιας ΜΚΟ

Σκοπός:

Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και η ΜΚΟ, προκειμένου να ζήσει, ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να αναπτύξει δράση με συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο και όλες μαζί σε συνδυασμό υλοποιούν το συνολικό έργο και την αποστολή της ΜΚΟ. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση,  λειτουργιών και των διαδικασιών μιας ΜΚΟ. Στόχος της ενότητας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τα στελέχη διοίκησης των ΜΚΟ.

Ενότητες:

1.Πρωτεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες

1.1. Παραγωγική Λειτουργία

1.2. Λειτουργία διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών

1.3. Οικονομική λειτουργία

2.Δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες

2.1.  Έρευνα και ανάπτυξη

2.2. Λειτουργία της Πληροφόρησης

2.3. Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων

 

β) Παρακολούθηση αποδοτικότητας και Ελέγχου μιας ΜΚΟ

Σκοπός:

Είναι αναγκαίο σήμερα να ανοίξει ο διάλογος για τους δείκτες αποτελεσματικότητας του έργου των ΜΚΟ. Στην ενότητα αυτή, θα αναλυθούν οι έννοιες της αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των Μη Κυβερνητικών οργανώσεων. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε τους δείκτες αποτελεσματικότητας μιας ΜΚΟ, την έννοια της διαχειριστικής ικανότητας μιας ΜΚΟ και θα κατανοήσουν τη Λειτουργία και τους μηχανισμούς Ελέγχου.

Ενότητες:

  1. Παρακολούθηση αποδοτικότητας μιας ΜΚΟ

1.2   Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα – Παραγωγικότητα

1.3  Τι είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα;

1.4  Τι είναι η παραγωγικότητα;

1.5  Δημιουργία δεικτών αποτελεσματικότητας

1.6   Διαχειριστική ικανότητα ΜΚΟ

  1. Λειτουργία Ελέγχου στη ΜΚΟ

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται online, μέσω του εργαλείου Ζοοm, την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 15:00-18:00 . Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω 

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό και μαζί με αυτή θα λάβετε και το link  που θα σας εξασφαλίσει την πρόσβαση στο webinar. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.

Προτεραιότητα θα έχουν εκπρόσωποι φορέων υλοποίησης έργων του προγράμματος Active citizens fund.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Νικόλαος Πιτσούλης, Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής «ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εφαρμογή και διοίκηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (εκπαίδευση εργαζομένων και επιστημόνων και εκπαίδευση ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως πρόεδρος της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιπέντε ετών ο κ. Νικόλαος Πιτσούλης έχει υπάρξει υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός μεγάλου φάσματος αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει οργανώσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμμετείχε σε αρκετά από αυτά ως εκπαιδευτής σε θέματα που αφορούν, διοίκηση και διαχείριση έργων ΜΚΟ, χρηματοδότηση ΜΚΟ, κοινωνική λογοδοσία και διαφάνεια στην λειτουργία των ΜΚΟ. Έχει διατελέσει: ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτοβουλίας για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από το 1998 έως το 2005, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr» από το 2000 έως το 2008, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΕΜΚΟΕ) από το 2003 έως το 2004.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.