Δημιουργώντας Αποτελεσματικές Ομάδες

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

“Οι ομάδες έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Oι επιμέρους επιστήμονες μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους, επιδιώξεις και μεθοδολογία. Όλοι, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τη διδακτική και εκπαιδευτική πρακτική. Επίσης, παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα συμπεράσματα από έρευνες, σύμφωνα με τα οποία η προσπάθεια για τη λύση κάποιου προβλήματος ή για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος είναι πιο επιτυχημένη, όταν είμαστε ενταγμένοι σε μια ομάδα. Ακόμη και η απλή παρουσία συνανθρώπων, μας ωθεί να είμαστε αποτελεσματικότεροι, ενώ οι δυνάμεις μας και οι νοητικές λειτουργίες επηρεάζονται θετικά”

Όλα αυτά καλά και επιστημονικά τεκμηριωμένα, τι γίνεται όμως όταν πρέπει διαφορετικοί άνθρωποι να συνεργαστούν για να φέρουν ένα κοινό αποτέλεσμα; Όταν ξεκινούν με ένα ωραίο όραμα αλλά δεν έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο και τις ίδιες ικανότητες όπως αρχικά προσδοκούσαν; Όταν αρχίζουν οι πρώτες διαφωνίες που καταλήγουν σε συγκρούσεις; Όταν η αποτυχία ή η επιτυχία χτυπούν την πόρτα της ομάδας και τότε  ανταποκρίνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο; Πως μπορούμε να εστιάσουμε στα δυνατά σημεία της ομάδας διοίκησης σε μια οργάνωση και όχι στις διαφορές τους που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στη διάλυσή της; Πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις ομάδες των εθελοντών;

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μέσα από την  κατανόηση της έννοιας της ομάδας, των διεργασιών της, της δυναμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της και των ρόλων που αναλαμβάνουν, οι συμμετέχοντες να μπορούν να συντονίζουν και να ηγούνται ομάδες που φέρνουν αποτελέσματα και αναπτύσσουν το δυναμικό των μελών τους. Παράλληλα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να μοιραστούν τους δικούς τους προβληματισμούς και δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στις ομάδες που ανήκουν και όλοι μαζί θα αναδείξουμε τα learning points της κάθε περίπτωσης.

Έτσι, μέσα από μελέτες περίπτωσης (case studies) και ασκήσεις με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να:

  • Κατανοήσουν την έννοια της ομάδας και τη χρησιμότητά της
  • Διακρίνουν διαφορετικούς τύπους ομάδων
  • Εντοπίσουν τις διεργασίες μιας ομάδας
  • Αντιληφθούν τις φάσεις εξέλιξης της ομάδας
  • Αναγνωρίζουν τους ρόλους των μελών της ομάδας
  • Αξιοποιούν τα ταλέντα του κάθε μέλους
  • Επιλύουν δημιουργικά τις συγκρούσεις στην ομάδα
  • Μπορούν να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τις συναντήσεις των ομάδων τους
  • Να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις ομάδες εθελοντών τους
  • Να οργανώνουν καλύτερα τις συναντήσεις της οργάνωσης, με έμφαση στην ομάδα διοίκησης

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα και ομάδες (ΜΚΟ και άτυπες) που ενδιαφέρονται να συν-δημιουργήσουν και να βιώνουν δημιουργικά τη συνεργασία.

Πρόγραμμα

14.00 – 14.15 Εισαγωγή – Γνωριμία

14.15 – 14.30 Έννοια και χρησιμότητα της ομάδας

14.30 – 15.00 Τύποι ομάδων, διεργασίες και φάσεις εξέλιξης της ομάδας

15:00 – 15.45 Ρόλοι των μελών της ομάδας και η αξιοποίηση των ταλέντων τους

15.45 – 16.00 Διάλειμμα

16.00 – 16.30 Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων στην ομάδα

16.30 – 17.00 Οργάνωση αποτελεσματικών συναντήσεων της ομάδας

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, 14.00 – 17.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3428087.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

H Ελισάβετ Γεωργίου εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο,ασθένεια, burn out) καθώς και στην προώθηση της ψυχικής υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εχει εμπειρία 20 ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλη εμπειρία 12 ετών ως ψυχοθεραπεύτρια. Από τον Ιανουάριο του 2010 ίδρυσε και διευθύνει, το Κέντρο Be Yourself (www.be-yourself.gr) όπου παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Coaching, Mentoring, Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας, ατομικά ή ομαδικά, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, MKO και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ). Συνεργάζεται με το Social Dynamo ως μέντορας προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε ομάδες που θέλουν στήριξη στην επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μελών τους, στη διαχείριση των εθελοντών τους, στην αναπροσαρμογή της οργανωτικής τους δομής καθώς και στη διαχείριση διαφόρων οργανωσιακών αλλαγών, μεταβάσεων και κρίσεων.