Η έννοια της  υγείας αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας, και οι σύγχρονες πολιτικές υγείας οφείλουν να παρέχουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Τι όμως συμβαίνει στη πράξη;

Παρότι το δικαιώμα της υγείας είναι κατοχυρωμένο θεσμικά, στην πράξη οι ανισότητες στην υγεία ολοένα και διευρύνονται. Οι ανισότητες στην υγεία συνδέονται άρρηκτα με τους κοινωνικούς προσδιοριστές για την υγεία, δηλαδή τις συνθήκες του κοινωνικού πλασίου που επηρεάζουν δραστικά την υγεία του ατόμου και της κοινότητας, τις γενικές κοινωνικο – οικονομικές, τις πολιτισμικές και τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπου  περικλείουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: το φυσικό περιβάλλον, την καλλιέργεια και παραγωγή τροφίμων, τη στέγαση, τις υπηρεσίες υγείας, τα κοινωνικά δίκτυα, την εκπαίδευση, την εργασία ή την ανεργία, το φύλο, την ηλικία, την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τις καλές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Η Δημόσια Υγεία, ως ο τομέας εκείνος των επιστημών υγείας που ασχολείται με την πρόληψη νόσων και τη προαγωγή υγείας στη κοινότητα, οφείλει να είναι συμπεριληπτική και λειτουργεί προς όφελος όλων χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις σεβόμενη τα θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Στο σεμινάριο του Social Dynamo, με την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στην επίκαιρη θεματική “Δημόσια Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα” μέσα από τη συστηματοποιημένη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και μία σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών οδηγιών από το πεδίο δράσης.

Δομή Σεμινάριου

14:00 – 15.00Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας

 • Έννοιες και Ορισμοί
 • Μοντέλα παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας
 • Πληροφόρηση, Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Κοινοτήτων

15:00 – 15:30 Η σημασία της Καθολικής Πρόσβασης στην Υγεία (UHC)

Η τρεις διαστάσεις της Φροντίδας Υγείας: Φυσική-Ψυχική-Κοινωνική

Κύριοι τομείς:

 1. Αναπαραγωγική, Μητρική, Βρεφική και Παιδική Φροντίδα
 1. Λοιμώδη Νοσήματα
 1. Μη Μεταδοτικές Ασθένειες
 1. Δυνατότητες Συστημάτων Υγείας και Θέματα Πρόσβασης

15:30-15:40: Διάλειμμα

15:40 -16:40  Το Δικαίωμα της Μαρτυρίας. Τεκμηρίωση και συλλογή δεδομένων.

 • Γενικές Αρχές
 • Μεθοδολογία Καταγραφής Μαρτυριών – Ομαδική Άσκηση.
 • Θέματα Εμπιστευτικότητας και Συναίνεσης στη καταγραφή και δημοσίευση.
 • Τεκμηρίωση και Συλλογή Δεδομένων: Το παράδειγμα του ENOUGH PROJECT.

16:40-16:50: Διάλειμμα

16.50 – 17.50Ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Δημόσια Υγεία.

 • Παραδείγματα συλλογικών πρωτοβουλιών
 • Θεσμική Κατοχύρωση της συμμετοχής στα κοινά
 • Προωθώντας την συμπερίληψη και ενισχύοντας τη φωνή των δικαιούχων

17.50-18.00 Προβληματισμοί – Συζήτηση

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, 14:00 – 18:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τους εισηγητές

Ο Άγης Τερζίδης είναι  Γενικός Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και είναι ο ιατρικός συντονιστής του οργανισμού. Παιδίατρος, ειδικευμένος στη δημόσια υγεία και έχει διδακτορικό στην προληπτική ιατρική – επιδημιολογία. Από τα πρώτα ενεργά μέλη των Γιατρών του Κόσμου της Ελλάδας. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον έγκειται στη βελτίωση της πρόσβασης στο σύστημα φροντίδας των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, καθώς και για την υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση. Είναι ο ακαδημαϊκός επόπτης του MSc “Global health- Disaster medicine” στην ιατρική σχολή της Αθήνας. Είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας για τον εντοπισμό επιζώντων βασανιστηρίων.

H Έλλη Ξενου είναι η Υπεύθυνη Συνηγορίας και Διαχείρισης Προγραμμάτων των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Κοινωνική Ανθρωπολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα μετακινούμενων πληθυσμών, ειδικών ομάδων και μεταναστευτικών κοινοτήτων. Ανώτατο στέλεχος ΜΚΟ με εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς του σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης πολυτομεακών ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έχει σημαντική εμπειρία στην εποπτεία και καθοδήγηση ομάδων προσωπικού σε αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς αποστολές στο Κόσοβο, το Σουδάν, την Ινδονησία και το Πακιστάν μεταξύ άλλων.

Ο Αναστάσιος Υφαντής είναι ο Επιχειρησιακός Διευθυντής των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Κοινωνικός λειτουργός με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας,  διαχείρισης κρίσεων, δημόσιων πολιτικών και διαχείρισης προγραμμάτων. Έχει επιπλέον λάβει ειδική εκπαίδευση από Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα σε συστήματα καταγραφής, διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών εγκλημάτων μίσους, ρατσιστικής και έμφυλης βίας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία και επιστημονικό ενδιαφέρον στους τομείς της προστασίας των δικαιωμάτων ειδικών ομάδων, όπως οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα θύματα βίας και τα άστεγα άτομα.

Λίγα λόγια για τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 17 συνολικά εθνικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία,  Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ελλάδα). Παράλληλα η Ελληνική Αντιπροσωπεία δραστηριοποιείται αυτόνομα στο εσωτερικό της Ελλάδας διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Συμπληρώνοντας 31 χρόνια συνεχούς δράσης το 2021, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με εκατοντάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ευρώπη και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Οι Γιατροί του Κόσμου διεκδικούν το δικαίωμα στην υγεία για όλους με έμφαση στη φροντίδα και ένταξη των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς και τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τοπικές κοινότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.