Εφαρμόζοντας τον κανονισμό GDPR

Το online σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών: ΜΚΟ, άτυπες ομάδες πολιτών, Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Οι ΜΚΟ έχουν συχνά να διαχειριστούν πολλά και ευαίσθητα δεδομένα και απαιτείται να ενσωματώσουν τις λειτουργικές διαδικασίες σχετικά με τον GDPR. Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των ΜΚΟ στα θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή τουΚανονισμού είναι το βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους στον Κανονισμό, καθώς και τη απρόσκοπτη και διαφανή λειτουργία τους.

Δομή σεμιναρίου

1.Εισαγωγή στο GDPR και Βασικές Έννοιες:

–        Ιστορικό και σκοπός του GDPR.

–        Βασικές έννοιες: προσωπικά δεδομένα, υποκείμενα δεδομένων κ.λπ.

2.Νέοι ρόλοι:

–        Υπεύθυνος Επεξεργασίας

–        Εκτελών την Επεξεργασία

–        Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Data Protection Officer

3.Υλοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού:

–        Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας

–        Αρχείο Δραστηριοτήτων

–        Ανάλυση των κινδύνων και πραγματοποίηση αξιολόγησης επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων (DPIA)

4.Προτεραιότητες για συνεχή συμμόρφωση:

–        Αντιμετώπιση παραβάσεων και αναφορά παραβάσεων

–        Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

–        Διατήρηση Δεδομένων

5.Εφαρμογή του GDPR στις Δραστηριότητες των NGO:

–        Ειδικές επισημάνσεις και προκλήσεις για μη κυβερνητικούς οργανισμούς

–        Προστασία ευαίσθητων δεδομένων

–        Διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων

6.Παραδείγματα:

–        Website “τι πρέπει να προσέξω”

–        Επιλέγοντας νέο συνεργάτη

7.Ερωτήσεις

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Τρίτη 23 Απριλίου, 10:00 – 12:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:

Ο Τριμερίτης Συμεών είναι πιστοποιημένος ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων CISM, CertDA, CDPSE, 27001 Lead Auditor , με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής. Είναι μέλος της ομάδας διαχείρισης κινδύνου στην PwC, και κατέχει την θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) για το σύνολο των εταιρειών του δικτύου της PwC στην Ελλάδα, με κύρια ευθύνη τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ευαίσθητων πληροφοριών. Παράλληλα είναι εισηγητής σεμιναρίων σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) στην PwC Academy.