Πώς οργανώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εθελοντές μας;

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Ο Σπύρος Ψύχας μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία του στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που λειτουργούν με εθελοντές, μας καθοδηγεί στα στάδια της οργάνωσης ενός εθελοντικού προγράμματος. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα με το οποία θα σχεδιάσουμε το ρόλο των εθελοντών, θα τους προσελκύσουμε στον οργανισμό μας, θα τους εκπαιδεύσουμε και θα φροντίσουμε η συμμετοχή τους να είναι αποτελεσματική και υποστηρικτική προς τις ομάδες στόχος και τις δράσεις που υλοποιούμε. Βασικό σημείο αποτελεί η συνεργασία των εργαζομένων του οργανισμού μας με τους εθελοντές στα πλαίσια σχεδιασμένων και διακριτών ρόλων.  

Το θέμα θα το προσεγγίσουμε με διαδραστικό και ενεργητικό τρόπο με σκοπό οι συμμετέχοντες να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες που ήδη έχουν. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση της κατάλληλης μεθοδολογίας ώστε να γίνει εφικτή η προσαρμογή της στις ανάγκες και τον τρόπο εργασίας των φορέων που θα συμμετάσχουν.     

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

 • Να κατανοήσουν την ανάγκη σχεδιασμού για τον ρόλο και τους τύπους των εθελοντών/τριών που χρειάζονται 
 • Να προσελκύουν και επιλέγουν τους κατάλληλους εθελοντές 
 • Να εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τους εθελοντές στο έργο τους  
 • Να επιβραβεύουν την εθελοντική συμμετοχή  
 • Να διατηρούν τους εθελοντές και να εξελίσσουν το φορέα τους.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ήδη συνεργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με εθελοντές.  

Στόχος του είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν την εθελοντική συμμετοχή στο φορέα τους και θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και διατήρηση των εθελοντών. 

Δομή 

10.00-10.30: Εισαγωγή 

 • Γνωριμία – Προσδοκίες  
 • Ορισμός των θεμάτων που θέλουμε να διερευνήσουμε και να εκπαιδευτούμε  

10.30-11.00: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί  

 • Το «Παιχνίδι των Δηλώσεων» 
 • Κίνητρα και αντικίνητρα για την εθελοντική προσφορά 
 • Ειδικά θέματα για τον εθελοντισμό  
 • Μορφές εθελοντισμού και είδη εθελοντών  

11.00 -11.45: Σχεδιασμός προγράμματος με εθελοντές 

 • Δυο λόγια για τους στόχους και τη στρατηγική του φορέα μας 
 • Χρειαζόμαστε εθελοντές και γιατί;  
 • Καταγραφή αναγκών και δυνατοτήτων 
 • Στάση εργαζομένων  
 • Ρόλοι και αντικείμενα για τους εθελοντές 
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις    
 • Πρόσωπα αναφοράς-γραμματεία-προϋποθέσεις υλοποίησης 

11.45 -12.00: Διάλειμμα – καφές 

12:00 – 13:00: Τα βήματα για την οργάνωση εθελοντικού προγράμματος (Α’ Μέρος)  

 • Περιγραφή θέσεων εθελοντικής εργασίας 
 • Προσέλκυση εθελοντών    
 • Επιλογή – ατομικό ραντεβού  
 • Εκπαίδευση 
 • Τοποθέτηση 
 • Μέθοδοι οργάνωσης – λειτουργία εθελοντικής ομάδας 
 • Υποστήριξη – Επιμόρφωση 
 • Αξιολόγηση  
 • Επιβράβευση 
 • Διατήρηση   

13:00 – 13:10 Σύντομο διάλειμμα 

13:10 – 14:00 : Τα βήματα για την οργάνωση εθελοντικού προγράμματος (Β’ Μέρος)  

 • Μεθοδολογία εκπαίδευσης εθελοντών (δομή σεμιναρίου, περιεχόμενα, διάρκεια, ειδικά θέματα) 
 • Επικοινωνία του προγράμματός μας 
 • Νομικά θέματα 
 • Πόροι – Σχεδιασμός της χρηματοδότησης 
 • Εσωτερική αξιολόγηση – Συνέχιση  

14.00-14.20: Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα 

14.20-14:45: Συζήτηση, ερωτήματα που καλύφθηκαν, κενά για περαιτέρω διερεύνηση 

14:45-15:00: Κλείσιμο του σεμιναρίου – Συνόψιση – βασικά εξαγόμενα 

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη στον χώρο του OK!Thess, Κομοτηνής 2 – 54655, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, 10:00 – 15:00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Σπύρος Ψύχας είναι εκπαιδευτής με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση εθελοντών σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις, σε θέματα επικοινωνίας και στην οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Εξειδίκευση στη μεθοδολογία  παροχής εθελοντικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεργάτης του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας σχετικά με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων για τη σύνταξη των Ετήσιων Αναφορών για τη Φτώχεια (Poverty Watch 2020-2023) και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ERASMUS. Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία με εμπειρία στα θέματα των αστέγων.