Διαδικασίες Διαχείρισης & Μέτρηση Αποδοτικότητας

 Διαδικασίες Διαχείρισης & Μέτρηση Αποδοτικότητας 

Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προκειμένου να ζήσει, ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να έχει  μια δομή με συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο και όλες μαζί σε συνδυασμό υλοποιούν το συνολικό έργο και την αποστολή της ΜΚΟ. Επίσης, είναι αναγκαίο σήμερα να ανοίξει ο διάλογος για την αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ, καθώς και την μέτρηση της απόδοσής τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός μεν η κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και των διαδικασιών και ο τρόπος εφαρμογής τους στην καθημερινή λειτουργία μιας ΜΚΟ και αφετέρου η ανάλυση των σημαντικότερων διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται. Ακόμη,  θα αναλυθούν οι έννοιες της αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΚΟ και οι μέθοδοι αξιολόγησης και ελέγχου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τα στελέχη διοίκησης μιας νεοσύστατης ή/και με ελάχιστο ή καθόλου προσωπικό ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος, στον ελληνικό χώρο.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να διακρίνουν τις πρωτεύουσες από τις δευτερεύουσες λειτουργίες στην Οργάνωσή τους, ώστε να διαμορφώσουν ένα λειτουργικό οργανόγραμμα  στην ΜΚΟ που συμμετέχουν και να κατανοούν την σημασία κάποιων βασικών διαδικασιών ,που κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να τηρούνται στις καθημερινές λειτουργίες της οργάνωσής τους. Θα γνωρίσουν επίσης, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε τους δείκτες αποτελεσματικότητας μιας ΜΚΟ, την έννοια της διαχειριστικής ικανότητας μιας ΜΚΟ και θα κατανοήσουν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς ελέγχου.

Δομή Σεμιναρίου

15.00 – 16.00

 1.Πρωτεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες

 • Παραγωγική Λειτουργία
 • Λειτουργία διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Οικονομική λειτουργία

 2. Δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες

 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Λειτουργία της Πληροφόρησης
 • Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων

16.00 – 16.45: Παρουσίαση των σημαντικότερων διαδικασιών μιας ΜΚΟ

 • Διαδικασίες οικονομικού ελέγχου ΜΚΟ
 • Διαδικασία στελέχωσης μιας ΜΚΟ με εθελοντές
 • Διαδικασία δικτύωσης και συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ

16.45 – 17.00: Διάλειμμα

17:00-18:00: Παρακολούθηση αποδοτικότητας μιας ΜΚΟ

 • Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα – Παραγωγικότητα
 • Τι είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα;
 • Τι είναι η παραγωγικότητα;
 • Δημιουργία δεικτών αποτελεσματικότητας
 • Διαχειριστική ικανότητα ΜΚΟ

18.00 – 18.45: Διαδικασία Ελέγχου στη ΜΚΟ

 • Εσωτερικός έλεγχος

18.45 – 19.00: Συζήτηση, επίλυση αποριών

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 12 Απριλίου 15:00-19:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom . Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:

Ο Νίκος Πιτσούλης διαθέτει 30ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με κύριο άξονα την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων πόρων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, έχει υπάρξει υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός μεγάλου φάσματος ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τέλος, έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία και την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, αφιερωμένων στην συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην τοπική ανάπτυξη.

Έχει να επιδείξει ιδιαίτερα πλούσιο έργο αναφορικά με την προώθηση ζητημάτων που αφορούν την Κοινωνία των Πολιτών και έχει πρωτοστατήσει στην υποστήριξη του εθελοντικού κινήματος στην Ελλάδα. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος πολλών συλλογικών πρωτοβουλιών και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας, καθώς και ενεργό μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Πλατφόρμας Αναπτυξιακών ΜΚΟ και της πρωτοβουλίας «Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια».