Η έμφυλη βία και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: διαστάσεις, διακυβεύματα, προοπτικές

Το δια ζώσης σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.

Η «Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») υπεγράφη στις 11 Μαΐου του 2011 στην Κωνσταντινούπολη και τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου του 2014. Μέσω της υιοθέτησής της, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προωθήσει ενεργά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και τον τερματισμό της έμφυλης βίας, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια καθολική απάντηση στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καλύπτοντας την πρόληψη, την προστασία των επιζωσών και τη δίωξη των δραστών, μέσω της εφαρμογής συντονισμένων και ολιστικών πολιτικών.

Διάρθρωση

Α MEΡΟΣ – Θεσμικό πλαίσιο

Το παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο επιδιώκει να βελτιώσει τις υφιστάμενες γνώσεις που αφορούν στην έμφυλη βία κατά των γυναικών και συγχρόνως να εντοπίσει τις δυσκολίες αλλά και τις καλές πρακτικές που αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμησή της. Ειδικότερα, το σεμινάριο στοχεύει: α) στην παρουσίαση των τιθέμενων σκοπών της Σύμβασης, β) στην ανάδειξη των θετικών αλλαγών που εισάγονται στο πεδίο της πρόληψης και της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, γ) στην κατανόηση των περιγραφόμενων ειδών και μορφών της έμφυλης βίας, δ) στη σημασία της πρόληψης και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, και ε) στην ανάδειξη Καλών Πρακτικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών από διάφορες χώρες.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας πέντε (5) ωρών, με συμμετοχική δραστηριότητα, ασκήσεις, προβολή βίντεο, ενδιαφέρουσες συζητήσεις/προβληματισμούς και απαραίτητα διαλείμματα για ξεκούραση!

Δομή

10.00 – 10.30 Καλωσόρισμα και γνωριμία 30΄

10.30 – 11.20

Σκοποί της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης και η γενεαλογία της (συνοπτική ιστορική αναδρομή)

Τυπολογίες έμφυλης βίας κατά των γυναικών

Δραστηριότητες και βίντεο

11.20 – 11.30 Διάλειμμα

11.30 – 12.30

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και ορισμοί

Είδη και μορφές βίας κατά των γυναικών / Ποινικοποίηση νέων

πράξεων (συζήτηση με παραδείγματα) · Δραστηριότητες και βίντεο

12.30 – 12.45 Διάλειμμα

12.45 – 13.45

Καινοτομία της Σύμβασης και αλλαγές σε θεσμικά πλαίσια

Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών

  • Η θυματοκεντρική προσέγγιση
  • Η σημασία της διαθεματικότητας και της διεπαγγελματικότητας/ διατομεακότητας

Δραστηριότητες

13.45 – 14.00 Διάλειμμα

14.00 – 14.30

Καλές Πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες

Συζήτηση

14.30 – 15.00

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός δράσης ευαισθητοποίησης

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Ματίνα Παπαγιαννοπούλου είναι κοινωνική επιστημόνισσα/ ερευνήτρια με σπουδές στην Κοινωνιολογία, την Εγκληματολογία και τις Διεθνείς Σπουδές Ασφάλειας, ενώ έχει ειδικευτεί σε θέματα φύλου. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών σε ζητήματα έμφυλης ισότητας, βίας, μετανάστευσης κ.ά. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στον επιστημονικό συντονισμό συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιζώσες έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι διδάσκουσα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει αποτελέσει μέλος σε επιστημονικές επιτροπές για θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας και παράλληλα, έχει συγγράψει σχετικά άρθρα, μελέτες και βιβλία.

Β ΜΈΡΟΣ – Κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης στην ελληνική έννομη τάξη

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα γίνει μια επισκόπηση των μορφών έμφυλης βίας όπως κατηγοριοποιούνται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, στις βασικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται για τα κράτη και στην εναρμόνιση της εσωτερικής κυρίως ποινικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση.

Δομή

15.00 – 15.45

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας με τον κυρωτικό της Σύμβασης νόμο – Μορφές

15.45 – 16.00

Υποχρεώσεις Κρατών

16.00 – 16.10 Διάλειμμα

16.10 – 16.45

Δικαστηριακή πρακτική σε ποινικές και αστικές υποθέσεις θυμάτων έμφυλης βίας υπό το φως της Σύμβασης

16.45 – 17.00

Ρόλος Επιτροπής GREVIO

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Αγγελική Σεραφείμ είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με εμπειρία άνω των 18 ετών στην διαχείριση υποθέσεων έμφυλης και ενδοοοικογενειακής βίας. Έχει συνεργαστεί με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε έργα υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας, παρέχοντας νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση θυμάτων έμφυλης βίας και οργανώνοντας εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Από το Νοέμβριο 2018 έως τον Μάρτιο 2023 παρέσχε νομική εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα διαχείρισης του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, ενώ μέχρι σήμερα είναι Νομική Σύμβουλος για θέματα εμπορίας ανθρώπων στη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συμμετέχει ως μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στις εκπαιδεύσεις με αντικείμενο την έμφυλη βία και την εμπορία ανθρώπων.

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, 10:00 – 17:00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.