Ίδρυση Κοινωνικής Επιχείρησης ως μέσο βιωσιμότητας των ΜΚΟ – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Το σεμινάριο  του Κωνσταντίνου Μπότση θα αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων για οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την παράλληλη ίδρυση μιας ΚοινΣΕπ, για την ολιστική ενδυνάμωση των ωφελούμενών τους. Θα παρουσιαστούν οι μορφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων που υφίστανται βάσει ελληνικής νομοθεσίας, τα τυπικά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά αυτών.

Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί ενδεικτικά ο τρόπος ανάπτυξης του επιχειρηματικού τους μοντέλου, αναλύοντας θέματα ευρύτερης στρατηγικής, εταιρικής διακυβέρνησης, απασχολησιμότητας, εξεύρεσης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας καθώς επίσης και της σημασίας μέτρησης του κοινωνικού αποτυπώματος.

 

Δομή του σεμιναρίου:

Τρίτη 29 Ιουνίου

14.00 – 14.30

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 •  Κατηγορίες και χαρακτηριστικά Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 •  Βήματα για τη σύσταση και την εγγραφή στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο

14.30 – 15.00

 • Μοντέλα άσκησης διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
 • Δυνατότητα απασχόλησης / εργασίας των μελών μέσω της Επιχείρησης
 • Σύγκριση Κοινωνικών Επιχειρήσεων με Μη Κερδοσκοπικούς φορείς

15.00 – 15.30
Ερωτήσεις – Διάλειμμα

15.30 – 16.45

 • Παρουσίαση επιχειρηματικού μοντέλου Κοιν.Σ.Επ. (canvas based / case study)
 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής και διάρθρωση πλάνου
 • Παράλληλη Ανάπτυξη πλάνου δράσεων και κοινωφελούς έργου

16.45 – 17.00
Ερωτήσεις / θέματα προς συζήτηση

Τετάρτη 30 Ιουνίου

14.00 – 14.30

 • Νομικά και λογιστικά θέματα
 • Προσθήκη / διαγραφή μελών, διάλυση / συγχώνευση επιχείρησης

14.30 – 15.00

 •  Δυνατότητες εξεύρεσης Κεφαλαίων (fundraising)
 •  Τα υπέρ και κατά, σε σχέση με άλλες ΜΚΟ, κατά τη φάση του fundraising

15.00 – 15.30
Ερωτήσεις – Διάλειμμα

15.30 – 16.45

 • Επισκόπηση του επιχειρηματικού μοντέλου με τους συμμετέχοντες
 • Χτίσιμο / εμπλουτισμός της κάθε ενότητας, βάσει των ιδεών / προτάσεων των συμμετεχόντων

16.45 – 17.00
Ερωτήσεις

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη 29 Ιουνίου & Τετάρτη 30 Ιουνίου, 14:00 – 17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τoν εισηγητή:

Ο Κωνσταντίνος Μπότσης είναι Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακό στην Αξιολόγηση Επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (MSc Renewable Energy Sources). Εργάσθηκε επί 12 έτη στον τραπεζικό τομέα, και από το 2016 στο πεδίο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Έχει διατελέσει Οικονομικός Υπεύθυνος φιλανθρωπικού Σωματείου, εποπτεύοντας portfolio έργων μεγάλου προϋπολογισμού στην Ελληνική επικράτεια, με αντικείμενα όπως η άμεση υποστήριξη προσφύγων σε δομές φιλοξενίας στα νησιά, η κοινωνική ένταξη, ενδυνάμωση και απασχολησιμότητα σε Κοινωνικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είναι συνιδρυτής του Κοινωνικού Συνεταιρισμού FinHub, μέλος μίας ομάδας οικονομολόγων που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020, με κύριο αντικείμενο την παροχή Οικονομικής και Επιχειρησιακής συμβουλευτικής καθώς και λογιστικής υποστήριξης σε νεοφυείς και όχι μόνο επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Μεταξύ άλλων, στο FinHub εστιάζουν στη συγγραφή και παρακολούθηση προγραμμάτων επιδότησης και επιχορηγήσεων μέσω εγχώριων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Περιφερειακά προγράμματα, κλπ).

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.