Παρουσίαση Bravo Sustainability Awards 2018

Η παρουσίαση “Ο θεσμός διαλόγου BRAVO και σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» απευθύνεται σε στελέχη και εθελοντές ΜΚΟ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών/ προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Οι πρωτοβουλίες/ προγράμματα των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών μπορούν να αναπτύσσονται σε πέντε θεματικούς πυλώνες: διακυβέρνηση, αγορά, περιβάλλον, κοινωνία, συνεργασίες.

Ο θεσμός BRAVO, μέρος της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020, εδώ και 8 χρόνια αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για την ευρύτερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τις πρωτοβουλίες/προγράμματα που αναπτύσσουν φορείς, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ, σχολικές κοινότητες. Μέ τη συμμετοχή περισσότερων από 200 κοινωνικών εταίρων και 7.000 ενεργών πολιτών, αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.
Περισσότερες πληροφορίες http://bravo.sustainablegreece2020.com/

Εισηγήτριες:

Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος
Αργυρώ Γιαλαμπρίνου, CR Manager
Βάσια Λογοθέτη, Senior Account Executive

Πού και πότε:

Το σεμινάριο διεξάγεται στον συνεργατικό χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, μετρό Ευαγγελισμός), την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, 16.00-18.00. Η είσοδος στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω:
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας, τον φορέα που εκπροσωπείτε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Λίγα λόγια για τις εισηγήτριες:

Η κ. Χρυσούλα Εξάρχου είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, ενός οργανισμού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που με την συνεργασία θεσμικών Φορέων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας, αναπτύσσει κοινωνική δικτύωση και διάλογο με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Έχει μακρά εμπειρία στα θέματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας μέσα από τη δραστηριότητά της ενεργά, στην προώθηση των θεμάτων αυτών στην ελληνική αγορά. Διατέλεσε ιδρυτικό μέλος του CSR Hellas και περισσότερο από μια δεκαετία μέλος του Δ.Σ. του, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των θεμάτων αυτών στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση στρατηγικών & προγραμμάτων βιωσιμότητας& ΕΚΕ ηγετικών εταιριών της ελληνικής αγοράς.

H κ. Αργυρώ Γιαλαμπρίνου είναι υπεύθυνη των κοινωνικών προγραμμάτων του QualityNet και της δικτύωσής του με τους οργανισμούς της κοινωνίας πολιτών, για την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών και την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων.

Η κ.Βάσια Λογοθέτη είναι υπεύθυνη υποστήριξης των οργανισμών και των κοινωνικών εταίρων, για τη συμμετοχή τους στον θεσμό BRAVO και στον ετήσιο διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτόν.