Παρουσιάζοντας σωστά την οργάνωσή μας

Στο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 5 ωρών (μέρος Α’ και Β’) η κυρία Σοφία Ταμπούρη και η κυρία Σοφία Μαστροκούκου, σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας στο γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα καλύψουν τις εξής θεματικές:
– ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (soft skills)
– σχεδιασμός αποτελεσματικής παρουσίασης σε πιθανό χρηματοδότη (pitch)
– δημιουργία e-portfolio μιας οργάνωσης: διευκρίνιση στόχου/οράματος
ορισμός «ανταγωνισμού»
διευκρίνιση κοινού
ανάλυση SWOT

Πού και πότε:
Tο σεμινάριο διεξάγεται στον συνεργατικό χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, μετρό Ευαγγελισμός), την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, 14.00 – 16.00 και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 16.00-19.00. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και για τα δύο μέρη του σεμιναρίου (20 και 21 Δεκεμβρίου).

Πώς μπορώ να συμμετάσχω:
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr έως την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας, τον φορέα που εκπροσωπείτε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα σας σταλούν κατόπιν της δήλωσης της συμμετοχής σας.

Λίγα λόγια για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και συνεχίζει να λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Γεωργόπουλο.

Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει προς τους φοιτητές / αποφοίτους πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και στα πρώτα βήματα επιχειρησιακής δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.