Πολιτική Προστασίας των Παιδιών (ΠΠΠ): Ταυτότητα, Αναγκαιότητα και Βήματα για την ανάπτυξή της από ενδιαφερόμενους Φορείς

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, με στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στο τι συνιστά Πολιτική Προστασίας των Παιδιών (Child Protection Policy). Θα συζητηθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας γραπτής δημόσιας πολιτικής για τους φορείς και στο πώς ένας φορέας μπορεί να συντάξει μια τέτοια πολιτική. Ο τελικός στόχος της εκπαίδευσης είναι καθένας και καθεμιά από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες που εκπροσωπούν Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών να είναι σε θέση να αναπτύξει με τη συνεργασία συναδέλφων, αλλά και παιδιών μια τέτοια πολιτική για τον φορέα του.

Δομή Εκπαίδευσης

14:00 – 14:15 Καλωσόρισμα και εισαγωγή

14:15 – 14:45 Τι είναι η Πολιτική Προστασίας των Παιδιών (ΠΠΠ), πότε και γιατί είναι αναγκαία

14:45 – 15:15 Σύνταξη ΠΠΠ ενός Φορέα: Οδηγίες και παραδείγματα Ευρωπαϊκών Οργανισμών

15:15 – 15:30 Διάλειμμα

15:30 – 16:15 Στοιχεία που περιλαμβάνονται απαραίτητα σε μια καλή ΠΠΠ

16:15 – 16:30 Παραδείγματα καλών ΠΠΠ

16:30 – 17:00 Εφαρμογή της ΠΠΠ στην καθημερινή πρακτική του Φορέα

17:00 – 17:30 Συζήτηση & Πηγές για περαιτέρω στοιχεία

17:30 Ολοκλήρωση εκπαίδευσης

Λίγα λόγια για τους/τις εισηγητές/-ήτριες

Ο Αθανάσιος Ντιναπόγιας απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας από το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1995 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με ειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας το 2014. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας σε θέματα που αφορούν κυρίως την πρόληψη ακούσιων και εκούσιων τραυματισμών, ιδίως της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και της συντροφικής βίας. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, στον Οργανισμό Lumos Foundation USA Inc., ενώ στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων συνεργάστηκε με πολλαπλούς φορείς μεταξύ των οποίων οι Επιτροπές Ερευνών των Πανεπιστημίων Κρήτης, ΑΠΘ, Πατρών και του Παντείου, το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Είναι ιδρυτικό μέλος της ΑμκΕ Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Από το 2009 εργάζεται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ως συντονιστής ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, ερευνητής και εκπαιδευτής. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η επιδημιολογική μελέτη και η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, ενώ υπήρξε κύριος ερευνητής στην ανάπτυξη του μηχανισμού επιτήρησης CAN-MDS για περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών.

Η Ανθή Βασιλακοπούλου είναι κοινωνική λειτουργός. Αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και το 2014 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Προστασίας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Από το 2011 ως το 2023 εργάστηκε στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ως ερευνήτρια σε προγράμματα ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διερεύνηση και διαχείριση περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, καθώς και στον σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδεύσεων επαγγελματιών. Ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας εκτίμησης αναγκών των παιδιών για τα οποία διενεργείται κοινωνική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Lumos Foundation USA Inc, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Στα ειδικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η πρόληψη της ιδρυματικής φροντίδας και η αποϊδρυματοποίηση. Η εργασιακή της εμπειρία πριν τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ήταν σε Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου.