Προετοιμασία μίας αίτησης για χρηματοδότηση

Η κοινωφελής, μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία ΑΕΛΙΑ («ΑΕΛΙΑ εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή») διεξάγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου, ώρα 15:30-18:30, διαδραστικό και με ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Πώς προετοιμάζω μία αίτηση για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα ΕΕ, διεθνές πρόγραμμα ή πρόγραμμα ΕΣΠΑ; Προκλήσεις, παγίδες και χρηστικά tips».

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου:

– θα μάθουμε τις απαιτήσεις των αιτήσεων χρηματοδότησης, τα βασικά στοιχεία περιεχομένου και τι απαιτεί η συμπλήρωσή τους αλλά και τα μυστικά της γλώσσας των αιτήσεων χρηματοδότησης,
– θα δούμε τις προκλήσεις αλλά και τις πιθανές παγίδες,
– θα εξασκηθούμε πρακτικά με ασκήσεις για τη συμπλήρωση κρίσιμων πεδίων σε μία αίτηση χρηματοδότησης

α) αναλύοντας τις απαιτήσεις κάθε ερωτήματος και τη σκοπιμότητα του ερωτήματος
β) αναλύοντας τις συνήθεις παγίδες στον τρόπο απάντησης
γ) αναδεικνύοντας στοιχεία του αποτελεσματικού τρόπου γραφής ώστε να οργανώνουμε και να παρουσιάζουμε πιο σωστά την πληροφορία.
Το εργαστήρι υλοποιείται στον χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα μετρό Ευαγγελισμός). Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο socialdynamo@bodossaki.gr, ή καλέστε στο 210 7218726.

Λίγα λόγια για την ΑΕΛΙΑ

Η ΑΕΛΙΑ («ΑΕΛΙΑ εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή») είναι μία κοινωφελής, μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση δηλαδή την υποστήριξη επαγγελματιών όλων των κλάδων ώστε

να προχωρήσουν σε επαγγελματικές επιλογές,
να υλοποιήσουν τα νέα επαγγελματικά τους σχέδια,
να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για επαγγελματικές προκλήσεις
να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (soft skills).
Η ενδυνάμωση παρέχεται μέσα από:

(α) εκπαιδευτικές Δράσεις (εργαστήρια ή διαλέξεις),

(β) mentoring μεμονωμένα ή στο πλαίσιο προγραμμάτων,

(γ) δικτύωση και δημιουργία κοινοτήτων επαγγελματιών και

(δ) κατά περιπτώσεις από τη συνολική υποστήριξη ενός επαγγελματικού εγχειρήματος (ενός ή περισσοτέρων) με ενεργό μας εμπλοκή, στην ουσία με την ανάληψη της Επιτάχυνσης του Επαγγελματικού Εγχειρήματος (project acceleration)