Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου (εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη)

Μετά την επιτυχία του πρώτου εργαστηρίου του Social Dynamo πάνω στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης, επόμενο βήμα μας είναι να μεταφέρουμε τεχνογνωσία πάνω στη διαχείριση έργου. Στόχος μας είναι να καθιερωθούν οι εκπαιδεύσεις του Social Dynamo στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας τις δράσεις μας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΜΚΟ και εκτός Αθήνας.

Στόχος του εργαστηρίου “Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου” είναι να αναπτυχθούν βασικές έννοιες και σημεία της διαχείρισης έργου, συνδέοντας τα προηγούμενα με τα επόμενα βήματα, και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του σκελετού της διαδικασίας, καθώς και κάποια εργαλεία.

1. Ο ορισμός του Project Management: διευκρινίσεις για το τι είναι έργο και τι διαχείριση.
2. Η διαχείριση ενός έργου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: πώς αποφασίζουμε την ανάληψη ενός έργου ή πώς δημιουργούμε ένα έργο βάσει των αναγκών μιας κοινότητας;
3. Εισαγωγή στον Κύκλο Ζωής ενός Έργου: με τη βοήθεια μίας πραγματικής μελέτης περίπτωσης (case study), όπως είναι το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά*». Διαχωρισμός σε μικρές ομάδες και έπειτα όλες και όλοι μαζί αναλύουμε τις φάσεις του συγκεκριμένου έργου (Καταγραφή αναγκών – Προσδιορισμός – Σχεδιασμός – Προγραμματισμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση). Παραδείγματα εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο έργο και άλλα προτεινόμενα για κάθε φάση.
4. Η Διαχείριση  Επικοινωνίας του έργου (project communication management), η Διαχείριση Κινδύνου του έργου (project risk management) και η Διαχείριση Συμμετεχόντων (stakeholder management).
5. Οι γνώσεις (knowledge), δεξιότητες (skills), εργαλεία (tools) και τεχνικές (techniques) που χρειάζεται να έχει κάθε μέλος και συνολικά η ομάδα που διαχειρίζεται ένα έργο.
6. Το πλάνο βιωσιμότητας ενός έργου που απευθύνεται στην κοινότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο που δημιουργείται.

* Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Creativity Platform (Πλατφόρμα Δημιουργικότητας) και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περισσότερα: www.openschoolsthess.gr/ και www.facebook.com/pg/openschoolsthess

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα και ομάδες (ΜΚΟ και άτυπες) που βρίσκονται στα πρώτα βήματα ανάπτυξης μιας πρωτοβουλίας/έργου και αναζητούν βασικές γνώσεις πάνω στη διαχείριση έργου, καθώς και σε οργανώσεις/άτυπες ομάδες πολιτών που λειτουργούν βάσει προγραμμάτων (project based) και χρειάζονται μια συστηματοποίηση γνώσεων και διαδικασιών στη διαχείριση έργου.

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 10πμ-2μμ, στα γραφεία του Solidarity Now στη Θεσσαλονίκη, Ι. Πτολεμαίων 29Α.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3428087.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Ολυμπία Δάτση είναι Σύμβουλος Νέων (youth worker) και Εκπαιδεύτρια στη Μη Τυπική Μάθηση, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων με ποικίλες θεματικές για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΑΜΚΕ «Creativity Platform», μέλος της ευρωπαϊκής δεξαμενής εκπαιδευτών (pool of trainers) του SALTO και εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβούλων Νέων. Είναι υπεύθυνη υλοποίησης του έργου «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά», μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Creativity Platform» και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διαθέτει διεθνή εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή, γεγονός που τη βοηθά να συνεργάζεται με εκπαιδευόμενους ανεξαρτήτως εθνικότητας, γλωσσικής επάρκειας, θρησκείας, μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικού και πολιτισμικού υπόβαθρου.