Ενισχύοντας τον πολιτισμό | ROCK: Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης & εξεύρεσης πόρων

Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης & εξεύρεσης πόρων | 26 & 27 Ιουνίου 2019
Ώρες: 16.00 – 20.00 | Χώροι διεξαγωγής: Social Dynamo, 2ος όροφος & Ισόγειο, χώρος εκδηλώσεων Σεραφείου
Στο ευρύτερο πλαίσιο της εξεύρεσης πόρων και της μεθοδικής αξιοποίησης αυτών, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί ειδικότερα στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης, στη σωστή αναζήτηση και διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων, στις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία απέναντι σε χρηματοδοτικά ιδρύματα και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

***Δηλώστε συμμετοχή εδώ.***

Μια συνδιοργάνωση του #συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων και του #SocialDynamo, πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το δήμο Αθηναίων και της Ε.Α.Τ.Α στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος R.O.C.K. (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities)

Τα εργαστήρια ενδυνάμωσης απευθύνονται στην πολιτιστική κοινότητα της Αθήνας με στόχους την ενδυνάμωση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης και την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών ομάδων, ιδρυμάτων, ανεξάρτητων επαγγελματιών κ.ο.κ. Αποτελούν μια ευκαιρία ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, προσφέροντας δωρεάν υποστήριξη σε επαγγελματίες του πολιτισμού υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη.

Ο διττός αυτός στόχος των εργαστηρίων – της κατάρτισης και της δημιουργίας ευκαιριών για συνέργειες – θα επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες συμμετοχικής μάθησης πάνω στις βασικές αρχές της διαχείρισης πολιτιστικών φορέων. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται από ειδικούς στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και θα ενθαρρύνονται να σχεδιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα ενισχύσουν το πολιτιστικό προϊόν της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιχειρηθεί η περαιτέρω διερεύνηση σε προκλήσεις και πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κοινότητα της πόλης.

Η σειρά των εργαστηρίων αποτελεί συνδιοργάνωση του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων και του Social Dynamo στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος R.O.C.K. Το Social Dynamo είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την υποστήριξη και τη δικτύωση και είναι μια πρωτοβουλία μεταξύ του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων. Το έργο R.O.C.K είναι χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020 που αποτελεί σύμπραξη μεταξύ 32 εταίρων με βασικό στόχο την αναβάθμιση των αστικών κέντρων μέσω του πολιτισμού και το οποίο συντονίζει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τρεις θεματικές ενότητες θα αναλυθούν σε δύο τετράωρα εργαστήρια η καθεμία. Συγκεκριμένα, η σειρά των εργαστηρίων θα εστιάσει στους εξής στόχους:
-Στον ορισμό του οράματος, του στόχου, της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων ενός πολιτιστικού οργανισμού
-Στην αποτύπωση, περιγραφή, αξιολόγηση ή και βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου
-Στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής
-Στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της πολιτιστικής δραστηριότητας
-Στον εντοπισμό, την προσέλκυση, την αύξηση και τη διαφοροποίηση του κοινού-στόχου.
-Στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων με συμμετοχή νέων ομάδων, διαφορετικών κοινοτήτων της πόλης, νέων καλλιτεχνών ή/και νέων μορφών τέχνης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης απευθύνεται σε ενεργούς επαγγελματίες του πολιτισμού που βρίσκονται στην αρχή ή στα μέσα της σταδιοδρομίας τους, σε μικρούς και μεσαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και δημιουργικές ομάδες που επιθυμούν να ενισχύσουν την ταυτότητά τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους, καθώς και σε ανεξάρτητους επαγγελματίες του πολιτισμού, επιμελητές, πολιτιστικούς διαχειριστές και παραγωγούς κ.ά.
Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται τη συμμετοχή σε όλα ή σε μεμονωμένα εργαστήρια. Η επιλογή θα γίνει με βάση το βιογραφικό των αιτούντων, καθώς και συγκεκριμένα ερωτήματα που θα τεθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εργαστήριο: 25 άτομα
Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από δύο 4ωρα εργαστήρια (4 ώρες ανά ημέρα).

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω eventbrite.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνείστε μαζί μας στο email: rock@developathens.gr

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η Μαστροκούκου Σοφία είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και συμμέτοχος της Ιταλο-Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης για την Εκπαίδευση μicrokosmos (www.microkosmos.org) με έδρα το Τορίνο. Είναι υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την προβολή των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε φοιτητές και αποφοίτους (coaching, counselling και mentoring), είναι εισηγήτρια σε σεμινάρια σχεδιασμού e-portfolio και business pitch, διεξάγει μελέτες σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτιστικής προσβασιμότητας και συνεργάζεται με ανώτατα ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Μαστροκούκου Σοφία έχει συμμετάσχει με προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια, έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα για την εκπόνηση του πρώτου Πρακτικού Οδηγού του Διεθνούς Σήματος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο (https://itunes.apple.com/us/book/international-signs-a-practical-kit/id1127933341?mt=11). Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. για την επιμόρφωση πολιτικών επιστημόνων και φορέων ΜΚΟ από όλον τον κόσμο για τη διάδοση των 17 στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και σε πρόγραμμα κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) με θέμα την «Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον». Επιπρόσθετα, στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή, η δημιουργική διαπολιτισμική επικοινωνία (creative cross-cultural communication) και η συγκριτική ανάλυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στη Γλωσσολογία και στις Διεθνείς Επιστήμες, με ειδίκευση στην Πολιτιστική Διαχείριση, στη Δημόσια Πολιτική και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Ψυχολογία σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία. Ομιλεί εφτά γλώσσες.